PARTNER PORTALU
  • BGK

Podlaskie, budżet województwa na 2016 r. bez „fajerwerków”

  • pap/pt    19 listopada 2015 - 09:31
Podlaskie, budżet województwa na 2016 r. bez „fajerwerków”
Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił projekt budżetu na 2016 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił projekt budżetu na 2016 r. Jest to budżet „chudszy”, gdyż udział w nim środków unijnych jest zdecydowanie niższy niż w latach ubiegłych. Wynika to z faktu, że nie ruszyły jeszcze programy z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Podlaskie charakteryzuje się niskimi dochodami podatkowymi - 85 mln zł. Dochody podatkowe stanowią jedynie nieco ponad 22 % dochodów ogółem.

Największy udział (40,4 proc.) w dochodach stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, następnie subwencje (32,6 proc.), a dopiero później dochody własne (26,8 proc.). Nie zdążono znowelizować ustawy o dochodach jst na korzystniejszą dla województw o niskim PKB na mieszkańca, zatem dochody.

Jak informują w urzędzie marszałkowski: „nie przewidziano spektakularnych inwestycji, są te ważne dla mieszkańców bądź sprawnego funkcjonowania jednostek wojewódzkich. Nie planuje się pomnikowych obiektów, których utrzymanie staje się kłopotliwe i kosztowne. Nie przewidziano również żadnych „fajerwerków” finansowanych z budżetu. To budżet kompromisu pomiędzy rosnącymi potrzebami i oczekiwaniami społecznymi, wolą poprawy komfortu życia mieszkańców a koniecznością utrzymania „zdrowych finansów” województwa.”

Ponad 90 mln proponuje się wydatkować na drogi wojewódzkie. Dzięki opracowywanej dokumentacji, oraz wykupom ziemi, województwo jest przygotowane na inwestycje rzędu miliarda złotych ze środków unijnych na modernizację dróg wojewódzkich.

Priorytetem jest dalsza modernizacja i poprawa funkcjonowania szpitali, na co przeznaczono ponad 22 mln. zł. Na funkcjonowanie jednostek kultury proponuje się przeznaczyć ponad 45 mln zł, w tym 13 mln na Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Pomimo „szczuplejszego” budżetu nie zmniejszono w zasadzie środków na konkursy z zakresu kultury, sportu, turystyki czy ochrony środowiska.

Więcej na przewozy kolejowe

Zwiększono środki na dotowanie przewozów kolejowych, w tym na nowe połączenie Białystok – Kowno. Znaczne, nowe wydatki związane są z użytkowaniem i utrzymaniem Sieci Szerokopasmowej Internetu, której budowa kosztem blisko 250 mln zł została zakończona.

Podlaskie jest najmniej zadłużonym województwem w kraju – na dzisiaj około 20 mln zł, co stanowi około 2,5 proc. przewidywanych dochodów w 2015 r. Minimalne obecne zadłużenie oraz przewidywane jego zwiększenie w bieżącym roku, pozwala na zachowanie takiej zdolności kredytowej, by pokryć konieczne zabezpieczenie udziałów do projektów unijnych.

Deficyt w wysokości 35,5 mln zł, stanowi 9,3 proc. dochodów ogółem. Przewiduje się jego pokrycie w 82 proc. kredytem bankowym, w pozostałej zaś części spłatami pożyczek udzielonych w latach poprzednich jednostkom ochrony zdrowia.

Jak podaje urząd pomimo maksymalnych oszczędności w każdej w zasadzie pozycji, nie dało się zrównoważyć dochodów z wydatkami.

„Przy historycznie ukształtowanej niskiej bazie podatkowej w województwie, mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze powinny bardziej uwzględniać możliwości finansowania rozwoju województw dochodami własnymi. Kreatywność władz województwa w zakresie zwiększania dochodów własnych jest iluzoryczna, a w zasadzie żadna.” – komentuje UM.

Czym się charakteryzuje projekt budżetu?

Po pierwsze, chociaż wydatki majątkowe nie są najwyższe, i stanowią 30 proc. wydatków, to wszystkie wcześniej rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane. Dotyczy to w szczególności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, którego gruntowna przebudowa i modernizacja została rozpoczęta kilka lat temu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.