PARTNER PORTALU
  • BGK

Podział środków dla samorządów

  • PAP    12 lutego 2010 - 19:56

Ministerstwo Infrastruktury wydało komunikat o podziale rezerwy subwencji ogólnej dla samorządów.
W związku z publikacjami prasowymi, podającymi kwoty dofinansowania zadań dla samorządów w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej, Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury informuje, że ostateczny podział środków zostanie zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które jest planowane na 24 lutego br.

Rezerwą subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Środki z omawianej rezerwy są przyznawane dla tych powiatów, miast na prawach powiatu i województw, których wnioski spełniają kryteria ustawowe oraz kryteria wypracowane przez Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Środki z rezerwy przeznacza się na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu;

- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Propozycję podziału środków przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury pozytywnie zaopiniował już minister finansów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.