Połączenie miasta Zielona Góra z powiatem stanie się faktem 1 stycznia 2015

1 stycznia 2015 r. nastapi połączenie miasta (na prawach powiatu) Zielona Góra z gminą Zielona Góra (powiat zielonogórski). Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie.
Połączenie miasta Zielona Góra z powiatem stanie się faktem 1 stycznia 2015
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji.

1 stycznia 2015 r. nastąpi połączenie miasta (na prawach powiatu) Zielona Góra z gminą Zielona Góra (powiat zielonogórski).

Połączenie obu samorządów przyniesie korzyści gospodarcze i społeczne: mieszkańcom gminy umożliwi dostęp do infrastruktury miasta, miastu - zapewni możliwości ofensywy przestrzennej i urbanistycznej.

Czytaj też: Zielona Góra bedzie wielka i co z tego wyniknie

Wspólny samorząd otrzyma tzw. ministerialny bonus w kwocie 100 mln zł za tzw. zgodne połączenie. Fuzja samorządowa zapewni zwiększone dochody budżetowe, co z kolei umożliwi pełne wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Powiększona terytorialnie Zielona Góra będzie miała większe możliwości zaciągania zobowiązań, co powinno skutkować efektywniejszym pozyskiwaniem wsparcia unijnego i realizacją większych projektów.

Po połączeniu potencjałów miasta i gminy wspólny samorząd będzie miał odpowiednie środki na realizację usług komunalnych dotyczących usuwania odpadów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych. Połączenie to przyspieszy też rozbudowę i modernizację istniejących sieci: wodociągowej i sanitarnej oraz umożliwi budowę nowej infrastruktury.

Konsekwencją połączenia samorządów będzie zmiana granic powiatu zielonogórskiego. Zostanie z niego wyłączony obszar gminy Zielona Góra, który wejdzie w obszar miasta (na prawach powiatu) Zielona Góra. Władze powiatu nadal będą miały siedzibę w Zielonej Górze. Powiat zielonogórski obejmie gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór.

Propozycja połączenia została pozytywnie zaopiniowana przez: wojewodę lubuskiego, Radę Miasta Zielona Góra, Radę Gminy Zielona Góra i Radę Powiatu Zielonogórskiego. Za połączeniem opowiedzieli się także mieszkańcy gminy w lokalnym referendum i mieszkańcy miasta w trakcie konsultacji społecznych.

Ponadto Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, przedłożone przez ministra administracji i cyfryzacji. Od 1 stycznia 2015 r przewidziano:

- zmianę granic miasta (na prawach powiatu) Skierniewice i gminy Skierniewice polegającą na włączeniu do miasta części obszaru obrębu ewidencyjnego Miedniewice o powierzchni 19,43 ha z gminy Skierniewice; - zmianę granic gminy Krzykosy i gminy Środa Wielkopolska polegającą na włączeniu do gminy Krzykosy części obszaru obrębu ewidencyjnego Nietrzanowo o powierzchni 24,61 ha z gminy Środa Wielkopolska;

- odebranie statusu miasta gminie Władysławowo; - nadanie statusu miasta miejscowościom: Władysławowo (woj. pomorskie), Stopnica (woj. świętokrzyskie), Chocz (woj. wielkopolskie); - ustalenie granic miasta Zbąszynek (woj. lubuskie) przez włączenie do niego części obszarów obrębów ewidencyjnych Dąbrówka Wielkopolska i Kosieczyn o łącznej powierzchni 67,83 ha;

- ustalenie granic miast: Władysławowo i Stopnica;

- ustalenie granic miasta Jarocin przez włączenie do niego części obszaru obrębu ewidencyjnego Cielcza o łącznej powierzchni 49,37 ha;

- ustalenie granic miasta Chocz;

- ustalenie granic miasta Murowana Goślina (woj. wielkopolskie) przez włączenie do niego części obszarów obrębów ewidencyjnych Mściszewo i Trojanowo o łącznej powierzchni 147,90 ha oraz wyłączenie z niego części obszaru obrębu ewidencyjnego Murowana Goślina o łącznej powierzchni 1,14 ha;

- zmianę siedziby władz gminy Głusk z Lublina na Dominów.

Wszystkie zmiany zawarte w rozporządzeniu zostały skonsultowane z mieszkańcami, zgodnie z wymaganymi procedurami. Większość mieszkańców biorących udział w tych konsultacjach poparła przewidywane zmiany granic gmin, miast, nadania miejscowościom statusu miasta oraz zmianę siedziby władz gminy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.