PARTNER PORTALU
  • BGK

Polityka miejska i przyszłośc planowania

  • GK    25 października 2013 - 11:56
Polityka miejska i przyszłośc planowania

Od tego jaki kształt przybierze polityka miejska, jak będziemy gospodarować przestrzenią publiczną, w dużym stopniu zależy rozwój kraju, jakość życia Polaków oraz wykorzystanie naszego kapitału - mówił podczas konferencji o polityce miejskiej minister Olgierd Dziekoński.
- Nie ma wątpliwości, że w sprawie szczegółowych rozwiązań dotyczących polityki miejskiej ważne jest, że jej prowadzenie wymaga podniesienia znaczenia planowania przestrzennego, jego ekonomicznej racjonalności, nadawania nowej formy terenom rewitalizowanym, a także tworzenia przestrzeni odpowiadającej zmiennym potrzebom oraz ciekawego i zapadającego w pamięć krajobrazu kulturowego – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak otwierając dwudniową debatę nad polityką miejską, sposobem gospodarowania przestrzenią i oczekiwaniami wobec publicznego planowania rozwoju.

Odbywająca się 24-25 października 2013 r. konferencja „Polityka miejska, a przyszłość planowania przestrzennego", jest jednocześnie okazją do uczczenia 90. rocznicy powstania Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) oraz 55-lecia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Wiceminister Marcin Kubiak złożył podziękowania na ręce prof. Tadeusza Markowskiego, wieloletniego Prezesa TUP i przewodniczącego Komitetu, za dotychczasową cenną dla Ministerstwa współpracę pomnażanie wiedzy i doświadczeń oraz dążeniu obu tych gremiów do przywrócenia ładu przestrzennego.

- Polsce potrzebna jest refleksja nad polityką urbanistyczną i planowaniem przestrzennym. Od tego jaki kształt przybierze polityka miejska, jak będziemy gospodarować przestrzenią publiczną, w dużym stopniu zależy rozwój kraju, jakość życia Polaków oraz wykorzystanie naszego kapitału społecznego. Składam podziękowania wszystkim którzy wnieśli wkład w rozwój polskiej urbanistyki, tym którzy już w pierwszych latach odrodzonej Rzeczpospolitej stworzyli środowisko ekspertów kształtujących społeczną wrażliwość na złożoną problematykę rozwoju miast - powiedział obecny na spotkaniu minister w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, przemawiając w imieniu prezydenta.

Wśród tematów konferencji znalazły się m.in. zagadnienia związane z przyszłością planowania przestrzennego, jego racjonalnością społeczno-ekonomiczną oraz z projektem Nowego Centrum Łodzi.

- Przywrócenie ładu ma szczególne znaczenie dla oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zasobami środowiskowymi, a działania związane z wypracowaniem nowego systemu planowania przestrzennego, są szczególne istotne z punktu widzenia rozwoju miast - powiedział wiceminister Kubiak.

Działania te prowadzone są równoległe do prac nad Krajową Polityką Miejską. Jej celem będzie poprawa konkurencyjności i wzmocnienie zdolności polskich miast oraz ich obszarów funkcjonalnych do kreowania szybszego wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i poprawy życia mieszkańców.

Dokument będzie dotyczyć: ośrodków wojewódzkich, regionalnych, subregionalnych i lokalnych. Wszystkie miasta mają być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury, administracji publicznej, itp.

Istotną kwestią jest także odbudowa zdolności do rozwoju przez rewitalizację obszarów miejskich, zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie. Należy pamiętać, że rewitalizacja to nie tylko renowacja budynków, chodników czy ulic, ale również dbałość o efektywność energetyczną, rozwój transportu publicznego, wsparcie przedsiębiorczości czy samozatrudnienia, rozwijanie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej czy zapobieganie bezrobociu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.