PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska administracja do poprawki

  • wnp.pl (Adam Sofuł)    11 marca 2014 - 08:30
Polska administracja do poprawki

Ocena dobra, ale sporo pracy domowej do odrobienia - tak najkrócej można podsumować najnowszy raport OECD - Economics Survey Poland zaprezentowany w poniedziałek w Kancelarii Prezydenta. Najpilniejsze zadanie dla polskich władz to zdaniem OECD deregulacja gospodarki i zmiana systemu edukacji.
OECD w swoim najnowszym raporcie nie dało się najwyraźniej ponieść fali ekonomicznego optymizmu i zmieniło swoich prognoz gospodarczych na najbliższe dwa lata - według tej organizacji PKB wrośnie w Polsce w tym roku o 2,7 proc., w przyszłym o 3,3 proc.

Przypomnijmy, że coraz więcej ekonomistów szacuje tegoroczny wzrost polskiego PKB na ponad 3 proc. - Polska gospodarka jest dziś dobrze przygotowana do konkurowania na skalę globalną. Polska gospodarką jest gospodarką globalną mówił Angel Gurria, sekretarz generalny OECD prezentując raport. Przestrzegał jednak by nie spoczywać na laurach, tylko wdrażać kolejne reformy.

- Dziś wiele gospodarek wychodzi z kryzysu już wzmocnionych. Polska dokonała przez ostanie lata wielkiego skoku, chociażby w PKB na mieszkańca. Jeszcze nie tak dawno było to 30 proc. średniej unijnej, teraz jest to już 60 proc. Ale pamiętajmy: to wciąż tylko 60 proc. Musicie nadal nadrabiać te pozostałe 40 proc. - powiedział Gurria.

Jak to zrobić? Uczynić gospodarkę jeszcze bardziej konkurencyjną. OECD radzi polskim władzom skupienie się na czterech obszarach: rynku pracy, edukacji, rynku produktów i innowacjach. Sekretarz generalny OECD stwierdził, że Polska ma kłopot z rynkiem pracy - wydajność i poziom zatrudnienia wciąż jest na znacznie niższym poziomie niż w większości krajów OECD. Zarekomendował również odchodzenie od tzw. umów śmieciowych.

- Należy zlikwidować dualizm na rynku pracy. Ponad 25 zatrudnionych ma tymczasowe umowy o pracę. To daje Polsce drugie miejsce pod tym względem w OECD - mówił Gurria, przyznawał jednak, że może być to wynik obciążeń kosztów pracy. Stąd zalecenie dalszej deregulacji i reformy urzędów pracy, tak by aktywizowały bezrobotnych i w jeszcze większym niż dotychczas stopniu ułatwiały poszukiwanie zatrudnienia.

Sekretarz generalny OECD zwracał również uwagę na konieczność lepszego wykorzystania na tynku pracy potencjału kobiet i osób starszych. W tym kontekście za kluczowe uznał rozwój sieci przedszkoli, które nie tylko umożliwiają kobietom powrót na rynek pracy, ale i - poprzez zwiększanie umiejętności i kompetencji dziś od najmłodszych lat - powodują wzrost wydajności pracy w przyszłości, gdy dzisiejsze pokolenie najmłodszych będzie wkraczać na rynek pracy.

Drugim priorytetowym wyzwaniem dla rządu jest edukacja. jeśli chodzi o poziom podstawowy czy gimnazjalny Gurria nie szczędził Polsce pochwał. - Wyniki testów PISA 2012 pokazują, że pozytywne efekty zapoczątkowanych dekadę temu zmian w systemie edukacji, który dziś może być porównywany z najlepszymi systemami edukacji w Europie - powiedział Gurria. Wskazywał jednak, że sytuacja w szkolnictwie zawodowym i wyższym nie wygląda już tak różowo. - To ogromny paradoks. Z jednej strony mamy miliony bezrobotnych młodych ludzi, z drugiej tysiące pracodawców, którzy mają trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kompetencjach - mówił Gurria.

Angel Gurria zalecał również dalszą deregulację gospodarki, która poprawi klimat dla przedsiębiorczości. - Istnieje wiele przepisów, które wciąż blokują aktywność biznesową. Należy uprościć procedury rejestracyjne, prawo upadłościowe. Stwórzmy środowisko w którym założenie firmy będzie absolutnie naturalnym wyborem - stwierdził sekretarz generalny OECD. Apelował o dalsze przekształcenia własnościowe. - Bardziej agresywna prywatyzacja w sektorach niestrategicznych dałaby znaczące korzyści - mówił.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • z daleka, 2014-03-11 11:24:06

    Zły wniosek. Polska administracja nie do poprawki a w 2/3 do likwidacji. Za oszczędzone środki można wzmocnić Wojsko Polskie, a z drugiej strony obywatele zostaną uwolnieni od głupizny administracyjne. To pozwoli na większy wzrost gospodarczy.