PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomoc samorządom z NFOŚiGW

  • AT    29 października 2012 - 18:30
Pomoc samorządom z NFOŚiGW

Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła strategię działania Funduszu na lata 2013-16. Dla spójnego działania z długoterminową polityką państwa uwzględniono również perspektywę planowania do 2020 roku.
Zmiany, jakie już zachodzą w funduszu, zmierzają w kierunku zwiększonego udziału finansowania zwrotnego.

- Ministerstwa: gospodarki, rozwoju a ostatecznie i minister środowiska nie mają wątpliwości, że to właściwy kierunek dalszego rozwoju systemu finansowania ochrony środowiska, zwłaszcza w świetle zmieniających się instrumentów wsparcia dla polityk UE w nowej perspektywie finansowej - informuje Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW.

Realizacja tak postawionego celu będzie jednak zależała od kondycji sektora finansów publicznych a mówiąc wprost, od ograniczeń wynikających z jego zadłużenia. Dlatego na etapie wdrożeniowym zakłada się weryfikację strategii już za dwa lata – w 2014 roku.

- Tworząc strategię NFOŚiGW zaplanowano zmiany dotychczasowego modelu działania instytucji. Największy strumień finansowania zostanie skierowany na niskoemisyjną gospodarkę, ochronę klimatu, ekoinnowacje oraz tworzenie zielonych miejsc pracy. Finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - podaje rzecznik NFOŚiGW.

Już teraz NFOŚiGW planuje pomoc zadłużonym samorządom, proponując im zaangażowanie trzeciego partnera, np.- w formule ESCO czy partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Jednocześnie zakładamy, że bezzwrotna pomoc będzie udzielana jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych, lub do wykupu obligacji) albo do podejmowania inwestycji proekologicznych - wyjaśnia rzecznik..

- Strategia Narodowego Funduszu zakłada m.in. elastyczne dostosowywanie oferty programowej NF, biorąc pod uwagę potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. W przyszłości Narodowy Fundusz będzie zatem więcej słuchał a każdy nowy program przed jego ogłoszeniem zostanie zweryfikowany ściśle pod kątem potrzeb beneficjentów - informuje Maziarz.

NFOŚiGW szczególnie podkreśla w nim etap badania opinii społecznej, które dla przyszłych programów stają się normą.

- Obecnie w opinii unijnych ekspertów, programem najbardziej zbliżonym do planowanych programów finansowych w nowej perspektywie finansowej jest funduszowy program dopłat do kolektorów słonecznych - tłumaczy Maziarz.

<!-- pagebreak //-->

Cel generalny, jaki postawił sobie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określono w czterech priorytetach środowiskowych:

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi
- ochrona atmosfery
- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

- W ramach powyższych priorytetów prowadzone będą również działania związane z edukacją ekologiczną, ekspertyzami, monitoringiem środowiska, zapobieganiem zagrożeniom, a także wspieranie systemów zarządzania środowiskowego - informuje rzecznik.

Nowa strategia uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.