Pomoc samorządom z NFOŚiGW

Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła strategię działania Funduszu na lata 2013-16. Dla spójnego działania z długoterminową polityką państwa uwzględniono również perspektywę planowania do 2020 roku.
Pomoc samorządom z NFOŚiGW

Zmiany, jakie już zachodzą w funduszu, zmierzają w kierunku zwiększonego udziału finansowania zwrotnego.

- Ministerstwa: gospodarki, rozwoju a ostatecznie i minister środowiska nie mają wątpliwości, że to właściwy kierunek dalszego rozwoju systemu finansowania ochrony środowiska, zwłaszcza w świetle zmieniających się instrumentów wsparcia dla polityk UE w nowej perspektywie finansowej - informuje Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW.

Realizacja tak postawionego celu będzie jednak zależała od kondycji sektora finansów publicznych a mówiąc wprost, od ograniczeń wynikających z jego zadłużenia. Dlatego na etapie wdrożeniowym zakłada się weryfikację strategii już za dwa lata – w 2014 roku.

- Tworząc strategię NFOŚiGW zaplanowano zmiany dotychczasowego modelu działania instytucji. Największy strumień finansowania zostanie skierowany na niskoemisyjną gospodarkę, ochronę klimatu, ekoinnowacje oraz tworzenie zielonych miejsc pracy. Finansowanie skierowane będzie głównie do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - podaje rzecznik NFOŚiGW.

Już teraz NFOŚiGW planuje pomoc zadłużonym samorządom, proponując im zaangażowanie trzeciego partnera, np.- w formule ESCO czy partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Jednocześnie zakładamy, że bezzwrotna pomoc będzie udzielana jako wsparcie ukierunkowane na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych, lub do wykupu obligacji) albo do podejmowania inwestycji proekologicznych - wyjaśnia rzecznik..

- Strategia Narodowego Funduszu zakłada m.in. elastyczne dostosowywanie oferty programowej NF, biorąc pod uwagę potrzeby, uwarunkowania i możliwości odbiorców dofinansowania. W przyszłości Narodowy Fundusz będzie zatem więcej słuchał a każdy nowy program przed jego ogłoszeniem zostanie zweryfikowany ściśle pod kątem potrzeb beneficjentów - informuje Maziarz.

NFOŚiGW szczególnie podkreśla w nim etap badania opinii społecznej, które dla przyszłych programów stają się normą.

- Obecnie w opinii unijnych ekspertów, programem najbardziej zbliżonym do planowanych programów finansowych w nowej perspektywie finansowej jest funduszowy program dopłat do kolektorów słonecznych - tłumaczy Maziarz.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU