PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomorskie. Rekordowy budżet i wydatki na inwestycje w 2018 roku

  • PAP/AH    27 listopada 2017 - 17:20
Pomorskie. Rekordowy budżet i wydatki na inwestycje w 2018 roku
Marszałek Mieczysław Struk wyjaśnił, że wyższy budżet województwa wynika przede wszystkim z uruchomienia funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. fot. Facebook

Rekordowe dochody w wysokości 1,157 mld zł i wydatki na poziomie 1,236 mld przewiduje projekt budżetu województwa pomorskiego na 2018 rok. Połowa budżetu, czyli 618,5 mln zł ma być przeznaczona na inwestycje, m.in. na remonty dróg - podał marszałek województwa.
• Dochody województwa w przyszłym roku zaplanowano na 1,157 mld zł.

• Wydatki w 2018 r. przewidziano w wysokości 1,236 mld zł.

• Na inwestycje zaplanowano 618,5 mln zł, co stanowi 50,02 proc. wydatków ogółem.

Podczas poniedziałkowej (27 listopada) sesji sejmiku województwa pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu. Marszałek województwa Mieczysław Struk poinformował radnych, że dochody w przyszłym roku zaplanowano na 1,157 mld zł. Zaznaczył, że "ostatni rok, kiedy województwo planowało tak wysokie dochody, to 2009 rok".

Dochody własne zaplanowano na 515 mln zł, z czego 378 mln to kwota wynikająca z udziału w podatkach dochodowych. Dochody zewnętrze mają wynieść 642 mln zł, z czego 564 mln zł to dotacje z funduszy UE, a 71 mln zł pochodzić ma z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Marszałek zwrócił uwagę, że w porównaniu z 2017 r., projekt budżetu na 2018 r. przewiduje wyższe o 235 mln zł (58 proc.) dotacje celowe (wzrost z 407 do 642 mln zł). "Wynika to głównie z wyższych wpływów dotacji ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, głównie zadania drogowe" - wyjaśnił marszałek. W przyszłym roku planowana jest też wyższa o 24 mln zł kwota wynikająca z udziału w podatkach dochodowych (wzrost z 354 do 378 mln zł).

Projekt budżetu przewiduje wydatki w 2018 r. w wysokości 1,236 mld zł. "Podobnie jak w przypadku dochodów, jest to najwyższa kwota wydatków zaplanowana w budżecie oraz najwyższy udział wydatków majątkowych od 2009 roku" - podkreślił Struk. Na inwestycje zaplanowano 618,5 mln zł, co stanowi 50,02 proc. wydatków ogółem. "Daje to wzrost o 61 proc. w stosunku do planu na 2017 rok" - zaznaczył marszałek. Pozostała kwota, prawie 618 mln zł, ma być przeznaczona na wydatki bieżące.

Wśród wydatków majątkowych największy udział, w wysokości 396 mln zł, stanowić mają wydatki na transport i łączność (w tym na zadania drogowe 342 mln zł i na zakup taboru - 40 mln zł). Projekt przewiduje wydanie 105 mln zł na inwestycje w ochronie zdrowia, m.in. na realizację projektu Pomorskie e-zdrowie (62,5 mln zł) oraz na remonty i zakupy w szpitalach - 41 mln zł. 61 mln zł ma być przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową (m.in. na wykup gruntów pod inwestycje na drogach i termomodernizację budynków należących do samorządu).

"Ok. 46 proc. planowanych wydatków ogółem w 2018 r., tj. kwota 573,5 mln zł, przeznaczona została na zadania bezpośrednio związane z realizacją strategii rozwojowej województwa 2020" - podkreślił marszałek. Największe wydatki zaplanowano na Regionalne Programy Strategiczne: Mobilne Pomorze (406 mln zł) i Zdrowie dla Pomorzan (107,5 mln zł). Marszałek powiedział, że projekt przewiduje przeznaczenie ponad 128 mln zł na utrzymanie i "nieznaczny wzrost" kolejowego ruchu pasażerskiego w regionie.

Marszałek wyjaśnił dziennikarzom, że wyższy budżet województwa wynika przede wszystkim z uruchomienia funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz nie wykonania zaplanowanych wydatków w 2017 r. w wysokości ok. 200 mln zł. "Wynika to głównie z trudności z zakończeniem postępowań przetargowych, braku firm wykonawczych, braku konkurencji wśród wykonawców, konieczności powtarzania postępowań przetargowych" - wskazał.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.