Ponad 2,7 mln na odnowę wsi

W czwartek, 29 lipca wicemarszałek województwa dolnośląskiego Stanisław Longawa wręczył przedstawicielom gmin umowy o dofinansowanie projektów w ramach realizacji konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W tegorocznym naborze każda z nich mogła złożyć po dwa wnioski o dofinansowanie. Pod uwagę brane były projekty, które zostaną zrealizowane i rozliczone do końca października 2010 r.
 
Gminy biorące udział w konkursie mogły  starać się o pieniądze na remont i wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz dostosowanie obiektów służących społeczności wiejskiej do funkcji szkoleniowej. Dotacje przeznaczone były także na  budowę i remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw oraz na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.
 
Na te zadania można było otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50% kwalifikowanych kosztów projektu, a górny limit wysokości pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosił 35 tys. zł.
 
W ramach konkursu wpłynęło 135 wniosków o przyznanie pomocy. Po zweryfikowaniu przedstawionych projektów ustalono listę rankingową w oparciu o kryteria zawarte w Zasadach dofinansowania projektów konkursu inwestycyjnego w ramach realizacji „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.
 
Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 131 projektów.
 
Kwota z budżetu województwa dolnośląskiego przeznaczona na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pozwala na udzielenie dotacji dla 124 projektów na łączną kwotę ponad  2,7 miliona zł.
Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU