PARTNER PORTALU
  • BGK

Ponad 2,7 mln na odnowę wsi

  • KB    29 lipca 2010 - 19:49

W czwartek, 29 lipca wicemarszałek województwa dolnośląskiego Stanisław Longawa wręczył przedstawicielom gmin umowy o dofinansowanie projektów w ramach realizacji konkursu inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W tegorocznym naborze każda z nich mogła złożyć po dwa wnioski o dofinansowanie. Pod uwagę brane były projekty, które zostaną zrealizowane i rozliczone do końca października 2010 r.
 
Gminy biorące udział w konkursie mogły  starać się o pieniądze na remont i wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne oraz dostosowanie obiektów służących społeczności wiejskiej do funkcji szkoleniowej. Dotacje przeznaczone były także na  budowę i remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw oraz na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.
 
Na te zadania można było otrzymać dofinansowanie wynoszące maksymalnie 50% kwalifikowanych kosztów projektu, a górny limit wysokości pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosił 35 tys. zł.
 
W ramach konkursu wpłynęło 135 wniosków o przyznanie pomocy. Po zweryfikowaniu przedstawionych projektów ustalono listę rankingową w oparciu o kryteria zawarte w Zasadach dofinansowania projektów konkursu inwestycyjnego w ramach realizacji „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.
 
Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 131 projektów.
 
Kwota z budżetu województwa dolnośląskiego przeznaczona na dofinansowanie wniosków w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pozwala na udzielenie dotacji dla 124 projektów na łączną kwotę ponad  2,7 miliona zł.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.