PARTNER PORTALU
  • BGK

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych przejrzystsze i łatwiejsze

  • PAP/AT    8 grudnia 2015 - 14:55
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych przejrzystsze i łatwiejsze
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług (fot.twitter.com)

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, m.in. bibliotek, muzeów i archiwów, będzie przejrzystsze i łatwiejsze, ale przede wszystkim ma służyć zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki - takie mają być skutki projektu ustawy, którą przyjął rząd.

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (angielskie re-use) przedłożył minister cyfryzacji.

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma umożliwić przedsiębiorcom wykorzystywanie pozyskanych informacji i danych do tworzenia nowych produktów i usług, np. aplikacji na smartfony i komputery. Przykładem już działającego takiego ponownego wykorzystania informacji publicznej są popularne wyszukiwarki połączeń autobusowych i tramwajowych w dużych miastach, takie jak jakdojade.pl, które powstały w oparciu o zgodę na przetwarzanie rozkładów jazdy i tras poszczególnych linii.

Ustawa ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę 2013/37/UE, która powinna była zostać implementowana do polskiego porządku prawnego do 18 lipca 2015 r. Nowe prawo ma zastąpić część przepisów obecnej ustawy o dostępie do informacji publicznej, regulującej dziś udostępnianie danych m.in. przez urzędy.

Jak czytamy w komunikacie CIR po posiedzeniu rządu, w projekcie ustawy uwzględniono kluczową zasadę, że wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystywane do dowolnych celów komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Zasada ta funkcjonuje w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto, ustawodawca wziął pod uwagę różnicę między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do dalszej eksploatacji takiej informacji. Dostęp do informacji publicznej jest realizacją zasady jawności, wyrażonej w art. 61 konstytucji. Prawo do informacji jest uważane za jedno z podstawowych praw człowieka. Natomiast w odniesieniu do ponownego wykorzystywania informacji publicznej nacisk położono na jego gospodarczy i społeczny charakter.

Do projektu ustawy wprowadzono pojęcia: "informacja sektora publicznego" i "ponowne wykorzystywanie" takiej informacji. Informacja sektora publicznego - to każda treść lub jej część - niezależnie od sposobu utrwalenia (postać papierowa, elektroniczna, dźwiękowa, wizualna, audiowizualna) - będąca w posiadaniu podmiotów, które ją udostępniają lub przekazują do ponownego wykorzystywania. Ponowne wykorzystywanie - to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (innych niż pierwotny publiczny cel), dla których zostały wytworzone.

Projekt ustawy poszerza katalog dokumentów udostępnianych w celu ponownego wykorzystywania o nowe zasoby będące w posiadaniu bibliotek (w tym naukowych), muzeów i archiwów państwowych. W praktyce oznacza to, że wizerunki muzealiów, reprodukcje materiałów archiwalnych i reprodukcje materiałów bibliotecznych będą mogły być ponownie wykorzystywane w celach komercyjnych i niekomercyjnych, z pełnym poszanowaniem praw własności intelektualnej.×
KOMENTARZE (1)

  • pociotekszwagra, 2015-12-08 23:41:52

    POkrętacze, zaraz znajdą na to haka. Sami zaś, przez osiem lat, nic nie zrobili dla Polaków i Całego Narodu, tylko POLSKĘ ROZMIENILI NA DROBNE. Zadbali tylko o bogaczy, zachodni kapitał oraz swoich szwagrów i pociotków. Swoją kabzę, też.