PARTNER PORTALU
  • BGK

Poprawiają się wyniki finansowe Kielc

  • bad    25 kwietnia 2014 - 18:46

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (Issuer Default Ratings) dla Miasta Kielce dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A-(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych Kielc, wynikającą ze skutecznego zarządzania na poziomie finansowym oraz operacyjnym, co zapewnia odpowiednie dla tej kategorii ratingu wskaźniki zadłużenia.

Ratingi biorą również pod uwagę umiarkowane zadłużenie bezpośrednie Kielc oraz ograniczone potrzeby pożyczkowe z uwagi, że miasto zabezpieczyło już większość finansowania dla obecnie realizowanych inwestycji. Ratingi biorą także pod uwagę ryzyko pośrednie Kielc, które w średnim okresie będzie rosło.

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna w latach 2014-2016 wyniesie średnio 7% dochodów operacyjnych. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu prowadzić ostrożną politykę budżetową oraz skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, przy wsparciu ze strony spodziewanego wzrostu gospodarki Polski. W 2013 r. wyniki operacyjne Kielc uległy istotnej poprawie. Marża operacyjna wyniosła 8,4%, podczas gdy średnia dla lat 2009-2012 wynosiła 5,3%.

W celu ograniczenia wydatków w najbardziej kosztownych obszarach działalności, władze miasta ściśle kontrolują wydatki, w szczególności koncentrując się na zatrudnieniu, optymalizacji sieci szkół, organizacji przetargów zbiorowych na zakup mediów i modernizacji budynków publicznych. Działania racjonalizujące wydatki umożliwiły miastu utrzymać wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych przez ostatnie dwa lata. Fitch oczekuje, że władze miasta będą kontynuowały takie podejście.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Kielc w latach 2014-2016 pozostanie umiarkowane i wyniesie około 60% dochodów bieżących, ponieważ miasto wykazuje mniejsze zapotrzebowanie na dług niż inne miasta z grupy porównawczej. Agencja spodziewa się, że roczne wydatki majątkowe w roku 2014 osiągną maximum w kwocie 260 mln zł (22% wydatków ogółem), a następnie zmaleją w związku z zakończeniem inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2007-2013. Większość wydatków majątkowych będzie finansowana przez dochody majątkowe (w tym z UE) oraz nadwyżkę bieżącą ograniczając potrzeby pożyczkowe miasta.

Fitch oczekuje, że wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne w latach 2014-2016. Obsługa zadłużenia może wynieść średnio 40 mln zł rocznie (wyłączając przedterminowe spłaty długu), ale prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 1,5-2 razy wyższa. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może utrzymywać się na poziomie około 11 lat, ale będzie niższy od średniej zapadalności długu szacowanej na 12-13 lat.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.