PARTNER PORTALU
  • BGK

Poprawki dot. zamówień przyjęte

  • PAP    12 października 2012 - 20:29
Poprawki dot. zamówień przyjęte

Sejm przyjął najważniejsze poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, dostosowującej ją do tzw. dyrektywy obronnej UE. Nowelizacja wprowadza też zapisy dotyczące wykluczania z przetargów wykonawców, uznanych za nierzetelnych.
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została przygotowana przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Głównym celem regulacji było wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE.

Czytaj też: Nowela o zgromadzeniach z podpisem

Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa.

Celem nowelizacji jest także zaostrzenie sankcji wobec nierzetelnych wykonawców. Dotychczas odpowiedni zapis Prawa zamówień publicznych wykluczał z przetargów wykonawców, wobec których w ciągu ostatnich trzech lat zapadła prawomocna decyzja o zerwaniu kontraktu z winy wykonawcy, przy czym wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości kontraktu.

Czytaj też: Zgromadzenia wygodniejsze dla samorządów niż obywateli?

Przyjęta przez Sejm zmiana mówiła, że wyklucza się dodatkowo wykonawców, w przypadku których wyrządzona z ich winy szkoda bądź nałożona na nich kara przekracza 5 proc. kontraktu. Natomiast można wykluczyć wykonawców, wobec których nie ma prawomocnej decyzji, a zerwane zamówienie przekraczało 20 mln euro, jeśli chodzi o wartość robót budowlanych, a 10 mln euro - w przypadku dostaw lub usług.

Kryteria te złagodził Senat, wskazując potencjalną ich niekonstytucyjność oraz niezgodność z prawem europejskim w wersji przyjętej przez Sejm. Wykluczona z przetargu firma będzie miała prawo odwołać się od decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej lub do sądu, jeśli uzna, że została potraktowana w sposób niesprawiedliwy. Sejm poparł propozycję Senatu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.