Poprawki w ustawie o funduszu sołeckim niekonstytucyjne?

Rozwiązania zaproponowane w senackim projekcie ustawy o funduszu sołeckim, według rządu, mogą budzić wątpliwości.
Poprawki w ustawie o funduszu sołeckim niekonstytucyjne?

Rząd obawia się, że art. 4 ustawy o funduszu sołeckim, który wprowadza do projektu zasadę domniemania wyodrębnienia przez gminę środków funduszu, do czasu podjęcia przez radę gminy uchwały o utworzeniu funduszu lub nieutworzeniu funduszu może być oceniany jako stwarzający sytuację przymusu utworzenia funduszu sołeckiego.

Czytaj też: Skończy się wolna amerykanka z funduszem sołeckim

„Regulacja taka może zostać oceniona jako niekonstytucyjna – w związku z konstytucyjną zasadą przyznania jednostkom samorządu terytorialnego, jako odrębnym podmiotom publicznym, przymiotu samodzielności w wykonywaniu ich zadań, co wyraża się w zawartym w ustawie o samorządzie gminnym uprawnieniu rady gminy do rozstrzygania o tym, czy tworzyć jednostki pomocnicze oraz jak je finansować” – napisano w stanowisku rządu.

Rządowi nie podoba się także proponowana zmiana ustawy o zbiórkach publicznych, bo nie rozwiązuje problemu współfinansowania przez sołectwo zadań realizowanych w ramach funduszu.

W przyjętym modelu funkcjonowania funduszu sołeckiego wszystkie wydatki związane z realizacją zadań pokrywane są bezpośrednio z budżetu gminy.

Gmina dokonuje także wszystkich czynności związanych z wydatkowaniem tych środków, w tym zaciąga zobowiązania na ich realizację.

Jest to uzasadnione brakiem samodzielności prawnej sołectwa w wydatkowaniu środków funduszu i brakiem możliwości zaciągania zobowiązań.

Oznacza to, że wszystkie środki finansowe zgromadzone przez sołectwo w związku z realizacją zadnia, także w formie zbiórki, powinny być odprowadzone na dochody budżetu gminy.

„W obecnym stanie prawnym środki zgromadzone przez mieszkańców sołectwa mogą być przekazane na rzecz budżetu jedynie w formie darowizny poszczególnych mieszkańców sołectwa, co komplikuje wykonywanie zadań i budżetu” – uznaje rząd.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

I wszystko jasne! Jest już dostęp!

ANYDEJ, 2011-07-23 10:25:58 odpowiedz

PAT!?

zatroskany, 2011-07-20 10:35:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU