Poprawki w zamówieniach publicznych

Projekt nowelizacji Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi został w środę skierowany do komisji gospodarki z uwagi na poprawki zgłoszone przez posłów podczas drugiego czytania.
Poprawki w zamówieniach publicznych

Posłowie zarzucali projektowi m.in. niedopracowanie, a w związku z tym konieczność prowadzenia nad tak ważną i obszerną regulacją dalszych prac w komisji. „W Polsce obowiązuje zbyt wiele złego prawa, które paraliżuje życie gospodarcze. (...) Takiego prawa tworzyć więcej nie możemy” – stwierdził poseł Jerzy Szmit (PiS).

Za przyjęciem proponowanych regulacji opowiedzieli się przedstawiciele parlamentarnych klubów PO i SLD. Projekt został skrytykowany przez przedstawicieli PiS, Ruchu Palikota i PSL, które opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji, a Solidarna Polska zapowiedziała wstrzymanie się od głosu.

Poseł Jerzy Borkowski w imieniu klubu Ruchu Palikota podkreślił, że ustawa związana z zamówieniami publicznymi powinna być zmodernizowana „kompleksowo i w szerszym zakresie”. „Dlatego też jestem za skierowaniem jej do ponownych prac w komisji oraz proponuję własne poprawki” – stwierdził poseł.

Projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi został przygotowany przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Głównym celem projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie w polskim prawie zapisów tzw. dyrektywy obronnej UE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) do celów obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi do celów bezpieczeństwa. KE zagroziła, że w razie nieusunięcia zaległości w wyznaczonym czasie, może skierować sprawę do Trybunału UE i wystąpić o nałożenie kar finansowych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU