PARTNER PORTALU
  • BGK

Poskromienie uchwałodawczej samowolki

  • GK    10 stycznia 2012 - 07:34
Poskromienie uchwałodawczej samowolki

Gmina, nie zaliczając uchwały do aktów prawa miejscowego i nie kierując jej do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, narusza konstytucję.
Tak uznał wojewoda wielkopolski, unieważniając uchwałę rady gminy Krzemieniewo w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rada gminy udzieliła kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Niestety rada postanowiła, że ,,uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, co oznacza wejście w życie uchwały z dniem podjęcia bez publicznego ogłoszenia uchwały.

Tymczasem, jak podkreślił wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym, warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Przepis ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały, zaś zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zgodnie z tą ustawą w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.

„Należy zatem stwierdzić, że przedmiotowa uchwała rady gminy Krzemieniewo nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów przez wskazane przepisy prawa. Zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, akty prawa miejscowego podlegają publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przedmiotowa uchwała jako akt prawa miejscowego wymaga więc ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Jest to warunek konieczny do wejścia w życie uchwały tej kategorii” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego.

Wojewoda podkreślił, że rada, nie zaliczając uchwały do grupy aktów prawa miejscowego i nie kierując jej do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, naruszyła też artykuł konstytucji, uzależniający wejście w życie aktu prawa miejscowego od jego uprzedniego ogłoszenia. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • JOTKA, 2012-01-10 22:42:14

    A, kto się na tym zna? Gminy mają na etacie radców i co?. Psinco. Radni to z reguły prosci ludzie często mistrzowie w swoich zawodach ale jako radni sa bezradni. Co niejednokrotnie skwapliwie "wykorzystuja" wujtowie! /ale to juz insza inszość/..