PARTNER PORTALU
  • BGK

Posłowie za zamówieniami in-house

  • pt/pap    13 maja 2016 - 11:14
Posłowie za zamówieniami in-house
OObowiązkowe etaty i in-house w małej noweli Pzp przyjętej przez Sejm(fot.: twitter.com/kancelariasejmu)

Obowiązek zatrudniania na etat, gdy spełnione są kryteria kodeksowe i możliwość zlecania "spółkom-córkom" zadań bez przetargów (tzw. in-house) wprowadza m.in. mała nowela Prawa zamówień publicznych uchwalona w piątek przez Sejm.
Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju ma przede wszystkim na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno było nastąpić do 18 kwietnia tego roku.

Choć w pierwszym czytaniu wszystkie kluby uznały zmiany w Prawie zamówień publicznych za potrzebne, to kilka jego propozycji, przede wszystkim sprawa in-house wzbudza duże kontrowersje, a ich losy ważyły się do ostatniej chwili.

Poprawki odrzucone

Posłowie odrzucili w piątek poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania, które miały eliminować lub ograniczyć zakres in-house.

Opinie na temat nowelizacji ustawy przeczytasz tutaj

Ustawa przewiduje więc, że podmiot zamawiający będzie mógł powierzyć określone zadania swojej "spółce-córce", gdy jej działalność w ponad 90 proc. koncentruje się na powierzanych zadaniach.

Przepis ten, za którym opowiadały się samorządy, chcące z wolnej ręki zlecać wywóz śmieci swoim spółkom komunalnym, wzbudza kontrowersje wśród przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Ich zdaniem ogranicza to wolną konkurencję, sprzyja kumoterstwu, a także nie sprzyja poprawie warunków pracy, gdyż spółki-córki nie mają żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o zatrudnianie na etat.

Nowela wprowadza także obowiązek zatrudniania na umowy o pracę przy zamówieniach publicznych, gdy spełnione są kryteria Kodeksu pracy. Posłowie odrzucili w piątek poprawkę Platformy Obywatelskiej osłabiającą ten wymóg. Sejm nie zaakceptował także poprawki PO dotyczącej podprogowych (poniżej 135 tys. euro) zamówień dot. usług leśnych.

Dostęp do zamówień

Nowela wprowadza także szereg zmian, które - według autorów - pomogą małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do zamówień, m.in. poprzez uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ułatwienia w udzielaniu zamówień w częściach.

Ustawa zmniejsza także ilość obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia: np. ogranicza podstawowe obowiązki wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) czy wprowadza zasadę, że dokumentów można żądać wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Małym i średnim firmom zmiany mają pomóc m.in. także dzięki ograniczeniu żądań spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej, uproszczeniu procedur przy udzielaniu zamówień społecznych, umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług.×
KOMENTARZE (1)

  • Czas na unijne porządki, 2016-05-14 08:14:58

    Nadejszła wiekopomna chwiła bo oto w dwunastym roku naszej obecności w Unii Europejskiej parlament implementował unijny mechanizm in house dzięki czemu Polska dołączyła do takich jak na przykład Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania... Wprawdzie to ni...e koniec bo przeciwnicy europeizacji polskiej gospodarki odpadami komunalnymi zapowiadają batalię w Senacie o odrzucenie unijnej zasady in house będącej fundamentem sukcesów w ochronie środowiska przed odpadami... Teraz po odrzuceniu lodziarskich zapisów ustawy z 2011 roku ( portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/ripok-i-ustawa-smieciowa-zostala-napisana-pod-dyktando-lobby-ministerstwo-srodowiska-odpowiada,75657.html ) - trzeba zająć sie na wzór unijnych zasad naprawą pozostałych filarów na których powinna opierać się gospodarka odpadami kraju Wspólnoty  rozwiń