PARTNER PORTALU
  • BGK

Poszerzenie granic Opola: Wojewoda wydał pozytywną opinię

  • PAP/MN    4 maja 2016 - 18:59
Poszerzenie granic Opola: Wojewoda wydał pozytywną opinię
Opole dziś liczy ok. 119 tys. mieszkańców. Po rozszerzeniu jego granic liczba mieszkańców wzrośnie o 9,5 tysiąca (fot. wikipedia)

• Wojewoda opolski pozytywnie zaopiniował wniosek Opola o poszerzenie granic miasta.
• Uznał m.in., że nie będzie ono miało negatywnego wpływu na więzy społeczne, gospodarcze czy kulturowe w gminach, a może się "stać przyczyną rozwoju lokalnego i ponadlokalnego".
• Powiększenie Opola to propozycja prezydenta miasta Arkadiusza Wiśniewskiego, który chce włączyć w jego granice tereny 13 sołectw.
Opinię wojewody opolskiego Adriana Czubaka upubliczniono w środę 4 maja na stronie internetowej BIP Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wojewoda przesłał ją już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jej treści Opolski Urząd Wojewódzki nie chciał jednak ujawniać, nim dokument nie dotarł do MSWiA.

W upublicznionej w środę opinii można przeczytać m.in. że "Propozycja poszerzenia granic miasta Opola o wskazane we wniosku obszary (…) nie będzie miała negatywnego wpływu na więzy społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz na wykonywanie zadań publicznych". Wojewoda zaznaczył w niej jednak, że "w ramach inwestycji zrealizowanych na terenach, które miałyby zostać przyłączone do miasta Opola, a sfinansowanych z funduszy unijnych może dojść do naruszenia trwałości projektów".

Powiększenie miasta to szansa na większy rozwój

W opinii wojewody proponowane przesunięcie granic miasta "nie spowoduje istotnych zmian w realizacji zadań edukacyjnych na obszarach objętych wnioskiem". Wojewoda wskazał też, że opolska rada miasta wyraziła wolę przyjęcia tzw. kontraktu społecznego, w którym miasto obiecało m.in. utrzymanie szkół i przedszkoli czy utrzymanie i wsparcie OSP na planowanym do włączenia terenie i uznał to za "dobrą praktykę".

W podsumowaniu zaś napisał, że "proponowany nowy podział terytorialny podąża za nieustannymi zmianami demograficznymi i społecznymi oraz może się także stać przyczyną rozwoju lokalnego i ponadlokalnego, a także wzmocnieniem dla całego regionu (województwa)". W załączniku do opinii, w którym analizowano wymogi rozporządzenia ws. trybu postępowania przy składaniu wniosków m.in. dot. łączenia, dzielenia czy ustalania granic gmin, wśród uwag pojawiła się m.in. taka, że we wniosku Opola "brakuje szczegółowej informacji o wpływie proponowanej zmiany na stan finansów gmin".

Powiększenie Opola to propozycja prezydenta miasta Arkadiusza Wiśniewskiego, który chce włączyć w jego granice tereny 13 sołectw (całych lub ich części) z 5 podopolskich gmin: Dąbrowy, Dobrzenia Wielkiego, Komprachcic, Prószkowa i Turawy. Dzięki temu miasto zyskałoby blisko 9,5 tys. mieszkańców (dziś liczy ok. 119 tys.) i ponad 5,3 tys. ha. Zdaniem prezydenta dałoby to możliwość rozwoju Opola.

Większość mieszkańców przeciwna dołączeniu do Opola

Propozycja ta, przedstawiona późną jesienią ub. roku, wzbudziła spore emocje wśród mieszkańców tych gmin, którzy organizowali protesty i blokady dróg w tej sprawie.

W każdej z gmin, których tereny miałyby być włączone do Opola, odbyły się konsultacje społeczne. Przeciw włączeniu tych terenów do Opola we wszystkich gminach opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących. W powiecie opolskim, na terenie którego znajdują się m.in. te gminy, przeciw było ponad 96 proc. głosujących.

W konsultacjach społecznych przeprowadzonych w tej sprawie w Opolu 57 proc. głosujących mieszkańców opowiedziało się za powiększeniem. Przeciw było 19 proc. W konsultacjach tych wzięło udział ok. 6,9 tys. mieszkańców Opola. Frekwencja wyniosła ok. 6 proc.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.