Potwierdzone ratingi Województwa Mazowieckiego na poziomie „BBB”

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi województwa mazowieckiego dla zadłużenia w walucie zagranicznej na poziomie “BBB”, dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie “BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Potwierdzone ratingi Województwa Mazowieckiego na poziomie „BBB”
Perspektywa ratingów Mazowsza jest stabilna. Fot. fotolia

Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie “BBB” dla niezabezpieczonych obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro. 

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasze niezmienione prognozy, według których budżet województwa będzie zrównoważony, a zadłużenie bezpośrednie spadnie. Program postępowania ostrożnościowego oraz niższe wpłaty na subwencję ogólną dla województw („janosikowe”) począwszy od 2015 r. powinny wspierać działania województwa mazowieckiego. Potwierdzenie ratingów uwzględnia niepewność co do konieczności zwrotu “janosikowego” za 2014 r., którą ogranicza obecnie dobra płynność województwa.

Główne czynniki ratingu

Ratingi na poziomie “BBB” odzwierciedlają nadwyżkę operacyjną wystarczającą do obsługi zadłużenia oraz wciąż wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto (ryzyko bezpośrednie i pośrednie), które jednak powinny spadać. Ratingi biorą również pod uwagę zmienność wyników budżetowych województwa, które zgodnie z oczekiwaniami powinny się ustabilizować w średnim okresie.

Zdaniem Fitch w latach 2015-2017 województwo uzyska dobre wyniki budżetowe, a nadwyżka operacyjna w pełni sfinansuje zobowiązania z tytułu obsługi długu (kapitał i odsetki). W 2015 r. Fitch prognozuje wzrost marży operacyjnej do 23%, znacznie wyższej niż średnia marża operacyjna w wysokości 10% uzyskiwana w latach 2010-2014.

Czytaj też: Miasta coraz śmielej podchodzą do zarządzania finansami

Głównym czynnikiem znaczącego wzrostu marży operacyjnej w 2015 r. jest większa, niż województwo pierwotnie zakładało, dynamika wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w połączeniu z niższymi wpłatami województwa na „janosikowe” oraz restrykcjami dotyczącymi wydatków wprowadzonymi wraz z programem postępowania ostrożnościowego. Dochody CIT stanowiące średnio ponad 50% dochodów operacyjnych Mazowsza mogą wzrosnąć o 13% (rok do roku) w 2015 r. dzięki poprawie sytuacji w gospodarce krajowej, która zgodnie z prognozą powinna wzrosnąć o 3,5%.

Od 2015 r. janosikowe Mazowsza znacznie niższe

W związku ze zmianami prawnymi począwszy od 2015 r. wpłaty woj. mazowieckiego na „janosikowe” będą znacznie niższe niż dokonywane przez województwo w latach 2012-2014. Wpłaty te przestaną być największym wydatkiem Mazowsza (35% wydatków operacyjnych w 2013 r.), zwiększając jego elastyczność budżetową. Również w 2016 r. wpłaty na „janosikowe” nie powinny przekroczyć 355 mln zł lub 20% prognozowanych wydatków operacyjnych województwa.

W 2014 r. województwo wdrożyło program postępowania ostrożnościowego w celu otrzymania pożyczki z budżetu państwa niezbędnej do spłaty ”janosikowego” wymagalnego za lata 2013-2014. Program ten, za sprawą ograniczeń w wydatkach oraz wprowadzenia zakazu nowego zadłużania się, wesprze działania Mazowsza służące utrzymaniu zrównoważonego budżetu. Program jest ściśle monitorowany przez Ministerstwo Finansów, jego realizacja jest raportowana kwartalnie do końca 2039 r.

Fitch oczekuje, że w latach 2015-2017 płynność województwa pozostanie zadowalająca. W związku z wyższymi dochodami CIT w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. średnie saldo na koniec miesiąca na rachunkach woj. mazowieckiego wyniosło 308 mln zł (2014 r.: 60 mln zł), zapewniając województwu wystarczające środki do obsługi zobowiązań finansowych. Płynność Mazowsza może być tymczasowo pod presją, jeżeli województwo będzie zmuszone do zapłaty 182 mln zł „janosikowego” wymagalnego za 2014r. Jednakże zależy to od wyroku sądowego, który nie jest jeszcze znany.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU