PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiat Chełm. Rekordowy budżet inwestycyjny

  • chelmonline.pl    26 listopada 2012 - 10:49
Powiat Chełm. Rekordowy budżet inwestycyjny

Starosta Chełmski przedstawił założenia budżetu powiatu na 2013 rok. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 71 999 232 zł, z czego ponad 14 mln zł dwukrotnie więcej niż w 2012 roku powiat chełmski wyda na inwestycje drogowe.
- To rekordowy budżet inwestycyjny. Bogatsi o ubiegłoroczne doświadczenia, zacieśniając współdziałanie z gminami, podwoiliśmy liczbę planowanych inwestycji mówi starosta Paweł Ciechan.

Budżet Powiatu Chełmskiego na 2013 rok zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie 65 614 358 zł, wydatki zaplanowane zostały na 71 999 232 zł. W budżecie na 2013 rok zaplanowane zostały także rozchody w kwocie 860 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych w poprzednich latach.

Ponad 14 mln zł - dwukrotnie więcej niż w 2012 roku - Powiat Chełmski wyda na inwestycje w zakresie budowy oraz przebudowy dróg powiatowych i chodników, kolejne 4 716 907 zł pochłoną inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów, 1 494 206 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu pn. ,,Budowa baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w powiecie chełmskim".

Ponad 1 mln zł powiat chełmski przekaże gminom w ramach pomocy przy realizacji na ich terenie projektów drogowych.

Finansowanie zadań drogowych zaplanowano przy udziale dotacji z budżetu państwa - 2 897 428 zł oraz pomocy finansowej gmin - 5 007 400 zł.

Planowane drogowe zadania inwestycyjne w 2013 roku:

„Schetynówki" - projekty w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój":

1. „Poprawa systemu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1817L Pawłów – Henrysin - Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo – etap II, koszt zadania:

6 618 672 zł, z tego wkład własny powiatu 2 773 070 zł, wkład partnerów (Gmina Chełm, Gmina Rejowiec i Gmina Rejowiec Fabryczny) 1 860 000 zł, dotacja z budżetu państwa 1 985 602 zł

30 % wartości zadania (planowana jest zmiana przepisów, która zakłada zwiększenie dofinansowania do 50%);

2. Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego na terenie powiatu chełmskiego – Budowa drogi powiatowej Nr 1807L Wojciechów - Chojno Nowe, etap II – 3 039 420 zł, z tego wkład własny powiatu 1 077 094 zł, wkład partnerów (Gmina Siedliszcze, Miasto Chełm, Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie) 1 050 500 zł, dotacja z budżetu państwa 911 826 zł (30% wartości zadania, planowana jest zmiana przepisów, która zakłada zwiększenie dofinansowania do 50%););

Ważniejsze inwestycje drogowe zaplanowane w budżecie roku 2013 wspólnie z gminami:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1801L, odc. Bakus Wanda – Bekiesza, gmina Wierzbica (200 000 zł,)

2. Przebudowa mostu Nr JNI 01028834 i nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1807L w obrębie miejscowości Brzeziny, gmina Siedliszcze (250 000 zł, udział własny, inwestycja planowana do realizacji ze środków z rezerwy subwencji ogólnej dofinansowana 50%),

3. Budowa drogi powiatowej Nr 1819L Sawin – Krobonosz Etap II, gmina Sawin, (700 000 zł),

4. Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1823L na odcinku Nowiny – Leśniczówka, gmina Ruda Huta (740 000 zł),

5. Budowa chodnika w miejscowościach Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842L – Etap III, gmina Kamień (417 000 zł),

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L Kamień-Kumów Majoracki, gmina Kamień (140 000 zł),

7. Przebudowa nawierzchni wraz z przepustem w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Maziarnia, gmina Żmudź (300 000 zł),

8. Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1857L w miejscowości Kurmanów, gmina Białopole (200 000 zł),

9. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1863L na odcinku Alojzów – Leśniowice, gmina Leśniowice (400 000 zł),

10. Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej Nr 1835L – etap II, ul. Wiosenna, gmina Chełm (100 000 zł),

11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3131L w miejscowości Wereszcze Duże, gmina Rejowiec (400 000 zł),

12. Przebudowa chodnika wraz z budową pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1815L w Rejowcu Fabrycznym (154 000 zł),

Ponad to zaplanowano: remonty przepustów, zatok postojowych, wykonanie projektów budowlanych, zakupy inwestycyjne (w tym zakup dwóch samochodów towarowo-osobowych, zakup ciągnika rolniczego, zakup kosiarki do koszenia poboczy) oraz za kwotę 1 130 000 zł zakup usług remontowych.


 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.