PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiat dołoży gminie, ale gmina powiatowi nie

  • AW    3 września 2014 - 11:44
Powiat dołoży gminie, ale gmina powiatowi nie

Zarówno gmina, jak i wójt, nie mogą przekazać powiatowi, ani zarządowi powiatu, zarządzania drogą gminną. Ani żadnego innego zadania.
Odpowiedź brzmi, nie. Ale w odwrotnej sytuacji, gdyby to powiat chciał zadania przekazać gminie, takiego ograniczenia już nie ma.

- O ile dopuszczalne jest zawarcie porozumienia między powiatem a gminą, to w jego wyniku zakres zadań gminy może jedynie ulec zwiększeniu. Nie jest natomiast dopuszczalne ograniczenie zadań własnych gminy i wyzbycie się części z nich przez przekazanie ich w drodze porozumienia powiatowi - podkreśla - podkreśla Anna Brzezińska-Rawa, eksperta przygotowująca opinię na zlecenie resortu administracji i cyfryzacji.

Możliwość przekazania innej jednostce samorządowej należącego do gminy zadania, nastąpić może nie w drodze porozumienia z powiatem, lecz w drodze zawarcia w trybie art. 74 ust. 1 ustawy u.s.g. porozumienia międzygminnego, którego celem jest powierzenie jednej z gmin określonych w porozumieniu zadań publicznych. Gmina nie może powierzać wykonaniu takich zadań ani powiatowi, ani województwu, bo takiej podstawy nie sposób wywieść z treści art. 10 ust. 1 tej ustawy.

- Podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia bądź przekazania zadań, zostało uregulowane w przepisach ustrojowych, i co za tym idzie, może się odbywać jedynie na zasadach tam przewidzianych. Ponieważ przepis art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje wyłącznie możliwość przekazywania zadań własnych innej gminie, rada nie jest władna powierzyć zadań własnych w trybie porozumienia powiatowi, który nie jest władny przejąć zadań własnych gminy - reasumuje ekspertka.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.