PARTNER PORTALU
  • BGK
.pl/images/2017/icons/mail2.png" alt="" width="90" /> ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Powiat zapłaci za opiekę zastępczą

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    15 września 2010 - 05:45

Jeżeli będzie wzrastać liczba dzieci kierowanych do opieki zastępczej, gminy będą opłacać ich świadczenia z własnych funduszy. Ma to je mobilizować do skuteczniejszej pracy z rodzinami.
Organizowanie i finansowanie rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem będzie nowym zadaniem dla gmin. Taką zmianę przewiduje przyjęty 14 września przez rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto gminy opłacą połowę kosztów pobytu dziecka w pozostałych formach opieki zastępczej, w tym placówkach opiekuńczo-wychowawczych – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Fundusze na realizację tego nowego obowiązku gminy mają otrzymywać z powiatu. Początkowo resort pracy proponował, aby gminy, kosztem powiatów i budżetu otrzymywały wyższy udział w dochodach z podatku PIT, ale na takie rozwiązanie, które dodatkowo wpływałoby na wysokość subwencji oświatowej, nie zgodziło się Ministerstwo Finansów.

Projekt zakłada, że na podstawie umowy między powiatem a gminą ta druga będzie otrzymywać dotację na dzieci z jej terenu znajdujące się w opiece zastępczej. Będzie ona odpowiadać kwocie kosztów ponoszonych przez powiat w roku poprzedzającym wejście w życie ustawy na umieszczenie dziecka w jednej z form opieki zastępczej, z uwzględnieniem warunku, że w przypadku rodzin zawodowych, domów dziecka i rodzinnych domów dziecka gmina będzie ponosić tylko 50 proc. kosztów.

Przy wyliczaniu wysokości dotacji będzie brana pod uwagę liczba dzieci z gminy, która znajdowała się w pieczy zastępczej w dniu wejścia w życie nowej ustawy. Jeżeli więc liczba takich dzieci będzie wzrastać, gmina świadczenia dla nich będzie musiała sfinansować ze swojego budżetu.

Projekt przewiduje też zatrudnianie w każdej gminie asystentów rodzinnych, oraz koordynatorów pieczy zastępczej w strukturach powiatu, tworzenie rodzin wspierających i pomocowych. Co roku będą też waloryzowane wynagrodzenia rodziców zastępczych i wysokość świadczeń na dzieci. Zmiany dotkną też domy dziecka – od 2015 r. będą w nich umieszczane dzieci, które skończyły 7 lat, a od 2020 r. będą mogły w nich przebywać tylko dzieci powyżej 10 lat. Od tego też roku wszystkie placówki będą przeznaczone dla nie więcej niż 14 wychowanków. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r. – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.