PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiatom nie starcza na obsługę mieszkańców

  • pt    5 lutego 2014 - 12:31
Powiatom nie starcza na obsługę mieszkańców

Starostowie województwa małopolskiego zwracają się o zwiększenie kwoty dotacji na rok 2014 do wysokości umożliwiającej realizację zadań zleconych na poziomie gwarantującym odpowiednią obsługę mieszkańców.
- W związku ze znacznym ograniczeniem kwot dotacji na realizację przez samorządy powiatowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2014 starostowie województwa małopolskiego wnoszą o zwiększenie środków na wykonywanie tych zadań – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Konwent Starostów Województwa Małopolskiego.

Starostowie podkreślają, że przekazanie w drodze ustaw zadań z zakresu administracji rządowej do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego powinno odbywać się przy jednoczesnym zabezpieczeniu na ich wykonanie środków finansowych.

- Tymczasem, jak wynika z obserwacji, w latach poprzednich, jak również w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego otrzymały na ich realizację kwotę, której wysokość nie zapewnia prawidłowego wykonania nałożonych zadań, co więcej powoduje konieczność współfinansowania ich przez jednostki samorządu terytorialnego – czytamy w stanowisku.

Poziom dofinansowania z budżetu państwa to zaledwie część środków jakie należy przeznaczyć na realizację zadań rządowych w powiatach – podkreślają starostowie. Według nich powiaty dopłacają znaczne środki własne do zadań zleconych (średnio są to środki trzy–czterokrotnie przewyższające kwoty dotacji z budżetu państwa).

Zdaniem starostów szczególnie trudne dla realizacji, w kontekście ograniczonych środków finansowych, jest zadanie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, co niejednokrotnie rodzi konflikty społeczne. Trudnym społecznie tematem jest w szczególności wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, gdzie zaległości sięgają kilku lat.

Autorzy apelu przypominają, że obowiązek zapewnienia przez państwo  dotacji celowej w odpowiedniej wysokości dla jednostek samorządu terytorialnego  wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wynika z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- Szczególnie w ostatnich latach na samorządy nakładane są zadania bez przeznaczenia odpowiednich środków na ten cel. Realizowana przez Rząd RP polityka w zakresie finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej daleka jest od zapisów ustawowych i w znacznym stopniu ogranicza możliwość rzetelnego wykonania ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego obowiązków – przyznają starostowie.

- Przerzucanie na barki samorządów skutków kryzysu gospodarczego nie stanowi rozwiązania problemu i w żadnym stopniu nie zmniejsza jego następstw, wręcz przeciwnie powoduje, iż bardziej odczuwalny staje się on dla społeczności lokalnych – czytamy w apelu.

Przekazanie zadań zleconych, bez należytego finansowania kosztów ich realizacji narusza ukształtowane w obowiązujących przepisach prawa zasady w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego tychże zadań.

- Biorąc pod uwagę powyższe, starostowie województwa małopolskiego zwracają się o zwiększenie kwoty dotacji na rok 2014 do wysokości umożliwiającej realizację zadań zleconych na poziomie gwarantującym odpowiednią, fachową obsługę mieszkańców – czytamy w apelu.

Jak podkreślają starostowie niezrozumiałe jest, aby w gospodarce rynkowej można było właściwie wykonywać jakiekolwiek usługi nie bacząc na ich finansowanie.

- W chwili obecnej wszystkie powiaty stoją przed dylematem jak realizować przedmiotowe zadania (czy ograniczyć je jedynie do wysokości przyznanych środków finansowych), aby nie ponieść szkody w realizacji wynikających z ustaw zadań własnych i aby mieszkaniec powiatu był kompetentnie, sprawnie i terminowo załatwiony – dodają.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.