PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego na cenzurowanym

  • MN    5 października 2017 - 07:51
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego na cenzurowanym
Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor, za zgodą głównego inspektora. (fot. ZDM Warszawa)

Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwia się „odzespoleniu” nadzoru budowlanego na poziomie powiatu, który zaproponowano w projekcie ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.
• W projekcie ustawy mowa jest o zastrzeżeniach co do obiektywizmu powiatowych i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.

• ZPP wraca uwagę, że nie podano ani jednego przykładu tego typu braku obiektywizmu.

• Samorządowcy wyrażają niepokój w związku z odchodzeniem rządu od modelu administracji powiatowej.

Zgodnie z przedłożonym projektem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma powoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po zasięgnięciu opinii starosty, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, przy czym opinia starosty nie będzie miała charakteru wiążącego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano: „Potrzeba dokonania takiej zmiany wynikła z pojawiających się zastrzeżeń co do obiektywizmu powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w zakresie kontroli obiektów budowlanych należących lub realizowanych przez organy powiatu czy wojewodę”.

Czytaj też: Powiaty apelują o zwiększenie nakładów na drogi

ZPP zwraca uwagę, że projektodawcy przy tej okazji nie wskazali ani jednego przypadku, w którym tego rodzaju powiązanie realnie wpłynęłoby na nierespektowanie wymogów budowlanych w obiektach należących do powiatów. Inwestycje realizowane przez powiaty służą realizacji zadań publicznych i z reguły dotyczą obiektów powszechnie dostępnych dla mieszkańców. Związek podkreśla, że oczywistym jest, iż w interesie powiatu jest przywiązywanie dużej wagi do tego, by obiekty te były bezpieczne i odpowiadały obowiązującym warunkom technicznym.

- Zwracamy uwagę, że zmiana zasad powoływania i odwoływania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego na proponowaną w projekcie ustawy spowoduje, że zarzut braku obiektywizmu będzie można odnieść w stosunku do obiektów budowlanych będących w zarządzie ministerstwa właściwego ds. budownictwa czy inwestycji o charakterze priorytetowym, realizowanych z poziomu centralnego, z uwagi na nadzór, jaki minister właściwy do spraw budownictwa, będzie sprawował nad organami nadzoru budowlanego – czytamy w oświadczeniu ZPP.

Czytaj też: Rola samorządu w zarządzaniu kryzysowym jest za mała

Na końcu związek zaznacza, że z niepokojem obserwuje postępujące odchodzenie od modelu administracji powiatowej zespolonej, jaki został wprowadzony reformą ustrojową z 1998 r. Samorządowcy przypominają, że zgodnie z założeniami reformy powiat miał być łącznikiem pomiędzy samorządami a administracją rządową, natomiast scalenie na poziomie powiatu tzw. administracji specjalnych było uzasadnione lepszą efektywnością w realizacji zadań publicznych przez samorządy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.