PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiaty boją się podatku od kopalin

  • GK    13 lutego 2012 - 12:33
Powiaty boją się podatku od kopalin

Starostowie dolnośląscy chcą corocznego monitoringu skutków działania ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin i konieczności zmian, gdy zagrożą one KGHM lub regionowi dolnośląskiemu.
Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego oprotestował przyjęty przez rząd projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, konwent uważa, że nałożona na KGHM danina przyniesie negatywne skutki nie tylko dla spółki, ale także dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska (zabierz głos/oceń marszałka województwa), bo zagrozi dobrej kondycji ekonomicznej regionu. KGHM jest bowiem największym pracodawcą w województwie.

Czytaj też: Zajmą się podatkiem od kopalin

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, starosta bolesławiecki Cezary Przybylski uważa, że podatek ten doprowadzi do zmniejszenia dochodowości spółki, konieczności redukcji zatrudnienia, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa i budżetów samorządów lokalnych z tytułu podatków i opłat odprowadzanych KGHM i firmy współpracujące, a także zwiększeniem wydatków socjalnych w związku z niewątpliwym wzrostem bezrobocia w regionie.

Starosta obawia się, że KGHM stanie przed koniecznością zrewidowania w nowych warunkach ekonomicznych planów inwestycyjnych dotyczących wydobycia i wytwarzania miedzi ponieważ w wyniku wprowadzenia nowego podatku staną się nierentowne.

Konwent jednocześnie nie kwestionuje samej zasadności wprowadzenia podatku, ale uważa, że wprowadzenie go powinno być poprzedzone rzetelną i obiektywną analizą nie tylko krótkoterminowych wpływów budżetowych i skutków bezpośrednich, ale przede wszystkim skutków pośrednich dla samorządów, regionu i kraju.

„Należy faktycznie zweryfikować jak projektowana ustawa wpłynie na rynek pracy, uczelnie wyższe, z którymi KGHM współpracuje, kondycję firm kooperujących z KGHM. Końcowo, co nie jest bez znaczenia, należy zweryfikować jak projektowana ustawa wpłynie na poziom zaufania do stabilności porządku prawnego w Polsce, który jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów zagranicznych przy wyborze miejsca lokalizacji inwestycji” – czytamy w opublikowanym przez Związek Powiatów Polskich stanowisku konwentu.

Konwent uważa, że pośpieszny tryb wprowadzania podatku jest istotnym obciążeniem dla podejmowanych przez samorządy wysiłków zmierzających do przekonania potencjalnych inwestorów do lokalizacji inwestycji w poszczególnych regionach.

Dlatego starostowie postulują, aby wpisać do ustawy obowiązek corocznego monitorowania skutków działania ustawy i konieczności zmiany, gdy zagrażają one funkcjonowaniu i rozwojowi KGHM lub regionu dolnośląskiego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.