Powiaty chcą więcej na klęski żywiołowe

Powiaty powinny korzystać ze 100 proc. dotacji z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, jeżeli straty poniesione przez nie przekroczyły 50 proc. planowanych dochodów za rok poprzedzający rok wystąpienia powodzi.
Powiaty chcą więcej na klęski żywiołowe

Na posiedzeniu zespołu roboczego ds. klęsk żywiołowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutowano m.in. o sposobach usprawniania działań administracji publicznej w sytuacji klęski żywiołowej. Dyskusja zakończyła się apelem o zobowiązanie województw, by dobre praktyki stosowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwestii standaryzowania wniosków powielić na całą Polskę.

Zaproponowano także ujęcie w zasadach udzielania pomocy minimalnej kwoty zasiłków, by uniknąć wypłaty śmiesznie niskich kwot zasiłków, np. w wysokości 6 zł oraz rozszerzenie zapisów dotyczących powodzi na inne wydarzenia o charakterze klęski żywiołowej, by móc jak najbardziej efektywnie pomagać poszkodowanym.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zgłosił konieczność nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, tak by dopuszczała ona powiaty do finansowania strat związanych z usuwaniem skutków powodzi z pominięciem reguły 80 proc. finansowania z budżetu państwa. Chodzi o zastosowanie rozwiązania podobnego do tego, które działa w przypadku gmin.

Samorządowcy przypomnieli, że reguła wynikająca z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych limituje kwotę dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Nie może ona stanowić więcej niż 80 proc. kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU