PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiaty chcą więcej na klęski żywiołowe

  • GK    18 października 2012 - 13:19
Powiaty chcą więcej na klęski żywiołowe

Powiaty powinny korzystać ze 100 proc. dotacji z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, jeżeli straty poniesione przez nie przekroczyły 50 proc. planowanych dochodów za rok poprzedzający rok wystąpienia powodzi.
Na posiedzeniu zespołu roboczego ds. klęsk żywiołowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dyskutowano m.in. o sposobach usprawniania działań administracji publicznej w sytuacji klęski żywiołowej. Dyskusja zakończyła się apelem o zobowiązanie województw, by dobre praktyki stosowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwestii standaryzowania wniosków powielić na całą Polskę.

Zaproponowano także ujęcie w zasadach udzielania pomocy minimalnej kwoty zasiłków, by uniknąć wypłaty śmiesznie niskich kwot zasiłków, np. w wysokości 6 zł oraz rozszerzenie zapisów dotyczących powodzi na inne wydarzenia o charakterze klęski żywiołowej, by móc jak najbardziej efektywnie pomagać poszkodowanym.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zgłosił konieczność nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, tak by dopuszczała ona powiaty do finansowania strat związanych z usuwaniem skutków powodzi z pominięciem reguły 80 proc. finansowania z budżetu państwa. Chodzi o zastosowanie rozwiązania podobnego do tego, które działa w przypadku gmin.

Samorządowcy przypomnieli, że reguła wynikająca z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych limituje kwotę dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych. Nie może ona stanowić więcej niż 80 proc. kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

<!-- pagebreak //-->

Tym samym, jak uważają, przyjąć należy, że w przypadku szczególnych rozwiązań wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 roku w stosunku do poszkodowanych gmin zamieszczonych w wykazie gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie możliwe jest dotowanie w wysokości 100 proc. zadania.

– Jak wynika z literalnego brzmienia wskazanych powyżej przepisów podmiotem uprawnionym do uzyskania instrumentów pomocowych na mocy niniejszych uregulowań pozostaje gmina. Wyłącza się w sposób jednoznaczny możliwość uzyskania jakichkolwiek środków przez inne jednostki samorządu terytorialnego w tym m.in. powiaty – czytamy w oświadczeniu.

Samorządowcy podkreślają, że straty spowodowane przez powodzie mające miejsce w 2010 r. oszacowane zostały na kwotę 12,476 mld zł. Poszkodowanych zostało 69 tys. 961 rodzin, a 14 tys. 565 z nich ewakuowano. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1,4 tys. przedsiębiorstw. Żywioł zniszczył 18 tys. 194 budynki mieszkalne oraz ponad 800 szkół i 160 przedszkoli.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.