PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiaty nie chcą tylko łatać finansowych dziur

  • ZWI    11 marca 2013 - 10:28
Powiaty nie chcą tylko łatać finansowych dziur

Prawo ogranicza powiatom zaciąganie kredytów, a kryzys ekonomiczny ustalenie budżetu. Dlatego nie możemy tylko łatać dziur. Musimy wprowadzić reformy, aby w kolejnych latach generować nadwyżkę – twierdzi poseł Piotr Zgorzelski.
Według posła palącym problemem samorządowców jest obecne prawo dotyczące uchwalania budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego - od odpowiednich relacji koniecznych do spłacenia w danym roku rat kredytów i pożyczek.

Obowiązująca obecnie zasada ogranicza powiatom możliwość zaciągania kredytów na inwestycje. Ponadto ustalenie budżetu ogranicza kryzys ekonomiczny.

„Nie możemy dziś tylko łatać dziur, musimy podjąć wysiłek reform, aby w kolejnych latach generować nadwyżkę. Budżety samorządów to nie są tylko plany finansowe. Określają one plan działania samorządu. Są olbrzymią wartością pozwalającą na skuteczne zarządzanie. Skutki pozytywne i negatywne decyzji budżetowych mogą wpływać na sytuację samorządu przez wiele lat i widzimy, że wpływają. Nie możemy dziś tylko łatać dziur, musimy podjąć wysiłek reform, aby w kolejnych latach generować nadwyżkę" - twierdzi Piotr Zgorzelski.

Dlatego poseł zapytał w interpelacji, czy Ministerstwo Finansów przygotowuje plan poprawy sytuacji finansowej powiatów oraz czy zamierza wprowadzić zmiany w art. 243 ustawy o finansach z 27 sierpnia 2009 r.

Odpowiadając na interpelację Hanna Majszczyk, wiceminister finansów przypomniała, że z danych ze sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za III kwartały 2012 r. wynika, że budżety powiatów ogółem zamknęły się nadwyżką w wysokości 1493 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia powiatów, liczony jako udział zobowiązań według tytułów dłużnych ogółem (po zastosowaniu ustawowych wyłączeń), w dochodach planowanych ogółem wyniósł 23,9 proc. Poziom zobowiązań powiatów ogółem za III kwartał 2012 r. w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. zmniejszył się o 6,1 proc.. W 294 powiatach, tj. 94,6 proc., wskaźnik zadłużenia nie przekroczył 50 proc.

Według aktualnych danych z wieloletnich prognoz finansowych w 2013 r. powiaty ogółem zaplanowały deficyt w wysokości 198 mln zł, natomiast w latach 2014-2015 powiaty planują nadwyżkę w wysokości odpowiednio 516 mln zł oraz 665 mln zł.

- W związku z powyższym w Ministerstwie Finansów nie przygotowuje się planu poprawy sytuacji finansowej powiatów - oświadczyła wiceminister Hanna Majszczyk.

Dodała, że indywidualny wskaźnik limitujący spłatę zadłużenia dla jednostek samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest wynikiem postulatów zgłaszanych wielokrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym podczas posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

„Strona samorządowa w stanowisku Zespołu do Spraw Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 19 września i 28 października 2008 r. w sprawie projektu ustawy o finansach publicznych oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wprowadzających ww. wskaźnik, wyraziła zadowolenie, iż projekt nowej ustawy o finansach publicznych w wielu proponowanych rozwiązaniach wychodzi naprzeciw postulatom samorządów. Jednocześnie w celu umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego dostosowania się do nowego wskaźnika wprowadzono czteroletnie vacatio legis" - przypomniała wiceminister.

Jednocześnie zaznaczyła, że zdolność do spłaty kredytów czy pożyczek będzie w głównej mierze uzależniona od tego, jak będą kształtowały się dochody i wydatki bieżące.

„Zmniejszenie wydatków bieżących oznaczać będzie większą zdolność do spłaty zobowiązań. Na poziom zarówno dochodów, jak i wydatków bieżących w największym zakresie wpływ mają same jednostki samorządu terytorialnego, bowiem to od prowadzonej przez nie polityki w dużym stopniu uzależniona będzie zdolność do zaciągania nowych zobowiązań" - dodała, podkreślając, że Ministerstwo Finansów nie przewiduje zmiany art. 243 ustawy o finansach publicznych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.