Powiaty wytykają mankamenty polityki miejskiej

Związek Powiatów Polskich uważa za niezrozumiałe pomijanie w projekcie założeń polityki miejskiej roli samorządu powiatowego.
Powiaty wytykają mankamenty polityki miejskiej

Prezes zarządu związku, Marek Tramś wysłał do minister rozwoju regionalnego list, w którym domaga się przyznania samorządom powiatowym odpowiedniej roli przy realizacji polityki miejskiej.

Czytaj też: Są gotowe założenia polityki miejskiej

Zaznaczył, że w przedłożonym do zaopiniowania dokumencie ZPP dostrzega mankamenty, na których usunięcie w toku dalszych prac związek liczy.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, jednym z nich jest zbyt wąska definicja obszaru funkcjonalnego. Założenia odwołują się do definicji zawartej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, gdzie miejski obszar funkcjonalny to układ osadniczy, ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek, który obejmuje obszar miejski i powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną.

– Tymczasem rola miasta nie ogranicza się do przylegającej do niego strefy zurbanizowanej. Od zawsze istotą ośrodków miejskich było pełnienie funkcji centralnej dla otaczającego je regionu, np. sądowych, handlowych, administracyjnych, komunikacyjnych, oświatowych, kulturalnych. Rozwój miast nie może się zatem odbywać w oderwaniu od otaczającego obszaru wiejskiego. Oznacza to jednak, że naturalną skalą w jakiej rozwój miast należy analizować jest skala powiatu – argumentuje prezes Marek Tramś.

Zwraca także uwagę m.in. na pobieżne potraktowanie problematyki ośrodków o charakterze subregionalnym i lokalnym, domagając się wprowadzenia do założeń krajowej polityki miejskiej celu strategicznego dotyczącego wszystkich miast średnich i małych.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU