PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiaty wytykają mankamenty polityki miejskiej

  • GK    11 czerwca 2012 - 13:16
Powiaty wytykają mankamenty polityki miejskiej

Związek Powiatów Polskich uważa za niezrozumiałe pomijanie w projekcie założeń polityki miejskiej roli samorządu powiatowego.
Prezes zarządu związku, Marek Tramś wysłał do minister rozwoju regionalnego list, w którym domaga się przyznania samorządom powiatowym odpowiedniej roli przy realizacji polityki miejskiej.

Czytaj też: Są gotowe założenia polityki miejskiej

Zaznaczył, że w przedłożonym do zaopiniowania dokumencie ZPP dostrzega mankamenty, na których usunięcie w toku dalszych prac związek liczy.

Jak informuje Związek Powiatów Polskich, jednym z nich jest zbyt wąska definicja obszaru funkcjonalnego. Założenia odwołują się do definicji zawartej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, gdzie miejski obszar funkcjonalny to układ osadniczy, ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek, który obejmuje obszar miejski i powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną.

– Tymczasem rola miasta nie ogranicza się do przylegającej do niego strefy zurbanizowanej. Od zawsze istotą ośrodków miejskich było pełnienie funkcji centralnej dla otaczającego je regionu, np. sądowych, handlowych, administracyjnych, komunikacyjnych, oświatowych, kulturalnych. Rozwój miast nie może się zatem odbywać w oderwaniu od otaczającego obszaru wiejskiego. Oznacza to jednak, że naturalną skalą w jakiej rozwój miast należy analizować jest skala powiatu – argumentuje prezes Marek Tramś.

Zwraca także uwagę m.in. na pobieżne potraktowanie problematyki ośrodków o charakterze subregionalnym i lokalnym, domagając się wprowadzenia do założeń krajowej polityki miejskiej celu strategicznego dotyczącego wszystkich miast średnich i małych.

<!-- pagebreak //-->

Prezes proponuje też, by położyć większy nacisk na wsparcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w mniejszych ośrodkach miejskich.

Szczególną uwagę zwrócił na zawarte w założeniach polityki miejskiej propozycje zmian w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Uznaje je za wyrywkowe, ponieważ – według niego – nie rozwiążą one narosłych przez lata problemów.

Podał przykład propozycji poprawy systemu finansowania rozwoju miast poprzez dostosowanie systemu finansowania JST na poziomie lokalnym do ich zadań, m.in. przez zmiany w zasadach subwencjonowania samorządów. Tymczasem, jak argumentuje prezes, podstawą gospodarki finansowej powinny być dochody własne, nie zaś subwencje.

Dlatego ZPP wnosi o określenie, że poprawa systemu finansowania rozwoju miast będzie stanowiła część kompleksowej reformy systemu finansowania JST.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.