PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozbawienie gmin pełnych rekompensat jest sprzeczne z konstytucją

  • PAP    31 maja 2010 - 18:40
Pozbawienie gmin pełnych rekompensat jest sprzeczne z konstytucją

Przepis rozporządzenia, który pozbawia gminy prawa do uzyskania pełnej rekompensaty za utracone dochody z podatku od nieruchomości, jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji i z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny.
„Określenie w akcie wykonawczym do ustawy skutku niezłożenia w terminie korekty wniosku w postaci utraty przez gminę prawa do rekompensaty utraconych dochodów w pełnej wysokości stanowi przekroczenie granic upoważnienia ustawowego” – napisał Trybunał w komunikacie po rozprawie 31 maja.

Trybunał rozpoznał wniosek Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, dotyczący zasad korekty wniosku w sprawie kwot rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Rada zaskarżyła przepisy rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Chodzi o przepisy dotyczące rekompensat dla gmin, związanych ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia takiego korzystają firmy prowadzące zakłady pracy chronionej lub tzw. zakłady aktywności zawodowej. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przewiduje, że samorządy, które w związku ze zwolnieniem utracą dochody, otrzymają rekompensaty z środków PFRON.

Rozporządzenie do ustawy wprowadza jednak ograniczenia czasowe dla uzyskania pełnej rekompensaty. Gdy samorząd zorientuje się, że kwota dotacji powinna być wyższa, może złożyć korektę wniosku. Musi tego dokonać w 14 dni „od dnia wyjścia na jaw okoliczności uzasadniających złożenie korekty”, nie później niż 31 maja roku następnego. W przeciwnym razie dodatkowych pieniędzy nie dostanie.

Według Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego ustawa przewiduje rekompensaty bez wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, także czasowych. Minister nie miał więc prawa takich ograniczeń wprowadzać.

Trybunał uznał, że jeden z przepisów rozporządzenia (par. 5 ust. 4) jest niezgodny z ustawą o rehabilitacji i z konstytucją. Według niego ustawa nie uzależnia rekompensaty od złożenia wniosku w określonym terminie i nie taka była intencja ustawodawcy.

„Trybunał wielokrotnie podkreślał, że rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy. Jego zadaniem jest więc wykonywanie ustawy, nie zaś jej modyfikowanie, uzupełnianie czy powtarzanie jej postanowień, nawet jeśli organ wykonawczy przekonany jest o celowości czy racjonalności zamieszczenia w rozporządzeniu pewnych postanowień” – napisał Trybunał w komunikacie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.