PARTNER PORTALU
  • BGK

Pożyczkę dla gminy zabezpieczy weksel in blanco

  • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    12 stycznia 2011 - 06:34
Pożyczkę dla gminy zabezpieczy weksel in blanco

Gmina, która chce uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, musi złożyć wniosek do ministra finansów. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji.
Od 1 stycznia 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązują nowe zasady składania wniosków o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Rozporządzenie określa szczegółowo, jakie dane powinny zostać zawarte we wniosku o udzielenie pożyczki oraz jakie dokumenty należy dołączyć do takiego wniosku.

Jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, jeśli realizuje program naprawczy albo przygotowuje się do realizacji takiego programu. Ponadto uzyskanie pożyczki jest możliwe, jeśli z analizy programu naprawczego wynika, że nastąpi poprawa sytuacji finansowej jednostki, a pożyczka ta zostanie spłacona.

W składanym przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku należy określić jej dane, wysokość pożyczki oraz proponowane terminy spłaty i wysokość rat. Ponadto należy uzasadnić, dlaczego jednostka ubiega się o pożyczkę.

Podstawowym dokumentem, który musi zostać dołączony do wniosku, jest program postępowania naprawczego. Do wniosku dołącza się ponadto uchwałę w sprawie przyjęcia programu postępowania ostrożnościowego lub naprawczego, uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o stanie mienia.

Poza wyżej wymienionymi dokumentami do wniosku muszą zostać dołączone opinie regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniach finansowych jednostki, o przebiegu wykonania budżetu, o możliwości spłaty pożyczki, o projekcie uchwały budżetowej jednostki.

Ponadto jednostka samorządu terytorialnego musi złożyć jeszcze m.in. oświadczenie o aktualnym zadłużeniu, o obciążeniach na jej majątku oraz o toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową jednostki.

Wnioskodawca składa również oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w złożonym przez niego wniosku oraz w załączonych dokumentach. Do wniosku załącza się również wykaz aktualnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.