PARTNER PORTALU
  • BGK

Pożyczki z BGK już dla 2000 gmin

  • PAP    7 września 2011 - 10:32
Pożyczki z BGK już dla 2000 gmin

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwutysięczną umowę na pożyczkę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wartość udzielonych pożyczek to niemal 2 mld zł.
Jubileuszową umowę nr 2000 podpisał w środę 7 września w gabinecie marszałka Małopolski Marka Sowy (oceń działania marszałka) prezes BGK Dariusz Daniluk oraz wójt gminy Łapanów, Jan Kulig.

Łapanów (pow. bocheński) otrzyma 2,8 mln zł pożyczki. Pieniądze umożliwią rozbudowę sieci wodociągowej w gminie (na terenie miejscowości: Cichawka, Sobolów, Tarnawa, Wieruszyce, Kobylec, Boczów, Grabie i Kamyk). Całkowita wartość inwestycji, która zakończy się w drugiej połowie 2012 r. wynosi 4,7 mln zł. Dzięki państwowym pożyczkom udzielanym przez BGK samorządy mają pieniądze na pokrycie znacznej części tzw. wkładu własnego wymaganego przy inwestycjach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Małopolskie gminy i Lokalne Grupy Działania (LGD)pożyczyły już z budżetu państwa 133 mln zł. W skali kraju BGK dotychczas udzielił 2000 takich pożyczek na łączną kwotę 1 mld 990 mln zł,(z czego 113 pożyczek w Małopolsce).

Bank udziela pożyczek w ramach pięciu działań PROW 2007-2013: "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", "Odnowa i rozwój wsi", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - projekty dotyczące remontu lub wyposażania świetlic wiejskich, kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej", "Wdrażanie projektów współpracy - m.in. organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych", "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR), pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwoju obszaru objętego LSR, budowanie kapitału społecznego, sprawne wdrażanie LSR".

Umowy zawarte w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" - stanowią 80 proc. wartości wszystkich umów. Jest to ponad 900 umów zawartych na realizację projektów dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach tego działania bank udziela również pożyczek na projekty związane z tworzeniem systemów zbiórki i segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. W ramach tego działania najwięcej pożyczek udzielono w województwie wielkopolskim, lubelskim i mazowieckim.

Pożyczki na realizację operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" stanowią 13 proc. wartości umów. 54 proc. projektów w ramach tego działania dotyczy remontu, modernizacji świetlic wiejskich, klubów i ośrodków kultury. 14 proc. projektów to operacje z zakresu budowy boisk i ośrodków sportowo-rekreacyjnych. Pozostałe (32 proc.) to projekty dotyczące urządzenia bądź rewitalizacji parków wiejskich, budowy placów zabaw, budowy chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, zagospodarowania przestrzeni publicznej i odnowy miejscowości. W ramach tego działania najwięcej pożyczek udzielono w województwie wielkopolskim, lubelskim i łódzkim. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.