PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozytywne ratingi Rzeszowa. Długi spółek komunalnych miastu niegroźne

  • AW    20 października 2015 - 18:37
Pozytywne ratingi Rzeszowa. Długi spółek komunalnych miastu niegroźne

Ratusz w Rzeszowie (fot.wikimedia.org/Daniel.zolopa)

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Rzeszowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy krajowy rating na poziomie „A+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna.
Rating na poziomie „BBB” odzwierciedla poprawę wyników operacyjnych miasta, zgodną z oczekiwaniami Fitch, bezpieczne wskaźniki długu oraz niskie ryzyko pośrednie. Ratingi biorą również pod uwagę spodziewany wzrost zadłużenia w związku z realizowanymi dużymi projektami inwestycyjnymi.

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że wyniki operacyjne Rzeszowa pozostaną stabilne w latach 2015-2017 z marżą operacyjną wynoszącą średnio 7%-8%. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto będzie kontynuować skuteczną politykę kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym.

Władze Rzeszowa z sukcesem pozyskują zewnętrzne dotacje

W latach 2015-2017 wydatki majątkowe Rzeszowa mogą wynieść łącznie 1,3 mld zł (średnio 30% wydatków ogółem rocznie), w związku przygotowaniami Miasta do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Ponad 60% wydatków majątkowych będzie finansowana z dochodów majątkowych oraz z nadwyżki bieżącej miasta, przy założeniu że władze Rzeszowa w dalszym ciągu z powodzeniem będą pozyskiwać wysokie dotacje unijne oraz z budżetu państwa na współfinansowanie programu inwestycyjnego. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana długiem.

Fitch zakłada także, że zadłużenie bezpośrednie Rzeszowa w latach 2015 - 2017, związku z wysokimi wydatkami majątkowymi może osiągnąć 80% dochodów bieżących (w 2014r. - 65% lub 532 mln zł). Jednakże, pomimo prognozowanego wzrostu zadłużenia, Fitch spodziewa się, że wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia pozostaną bezpieczne. Nadwyżka operacyjna będzie 1,1 - 1,5 razy wyższa od obsługi zadłużenia, szacowanej na około 55 mln zł rocznie. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wynieść około 13 lat, ale w dalszym ciągu będzie znacznie niższy od ostatecznego okresu spłaty długu (do 24 lat).

Na koniec 2014r. prawie całe zadłużenie bezpośrednie miasta było oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, co naraża Rzeszów na ryzyko stopy procentowej. JST w Polsce nie mogą korzystać z instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej czy walutowego. Jednakże, planowanie wydatków na obsługę zadłużenia na wyższym poziomie niż faktycznie jest wykonywany, umożliwia miastu budowanie odpowiedniego buforu do zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Spółki miejskie nie kumulują długu

Miasto stale podejmuje działania mające na celu zwiększanie efektywności świadczenia usług publicznych. Rzeszów nie planuje korzystać z instrumentów quasi-dłużnych, ani przenosić zadłużenia oraz ryzyka na podmioty zależne. W rezultacie zobowiązania pośrednie Rzeszowa są niższe niż w większości porównywalnych miast w Polsce; na koniec 2014r. wynosiły one tylko 28 mln zł (w 2013r. 20,5 mln zł).

Rzeszów jest miastem średniej wielkości o zdywersyfikowanej gospodarce lokalnej i jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. PKB na mieszkańca podregionu rzeszowskiego, w którym położony jest Rzeszów, dynamicznie rośnie. W 2012r. (ostatnie dostępne dane) stanowił on 87% średniej krajowej w porównaniu do 74% w 2007r.

Jednakże, Fitch jest zdania, że wskaźniki dla samego miasta są wyższe od średniej krajowej, ponieważ jest ono najsilniejszym ośrodkiem gospodarczym w podregionie. Pomimo usytuowania w jednym z pięciu najsłabiej rozwiniętych województw w Polsce, dynamicznie rozwijająca się gospodarka lokalna w dalszym ciągu będzie wspierać rozwój bazy podatkowej Miasta, co powinno prowadzić do szybszego wzrostu dochodów podatkowych Rzeszowa niż w innych miastach grupy porównawczej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.