PARTNER PORTALU
  • BGK

Pozytywne ratingi Warszawy z groźbą odszkodowań w tle

  • AW    17 czerwca 2015 - 16:08

Fitch Ratings potwierdził krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingu jest stabilna. O ile miasto nie stanie w obliczu konieczności zapłaty wysokich odszkodowań.
Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.

Potwierdzenie ratingu odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący wyników operacyjnych stolicy oraz wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę bogatą i zróżnicowaną gospodarkę i bazę podatkową oraz prognozowaną stabilizację zadłużenia w latach 2015-2017. Rating odzwierciedla także wzrost zobowiązań pośrednich Miasta oraz presję na wzrost wydatków operacyjnych.

Główne czynniki ratingu Warszawy

Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna Warszawy w latach 2015-2017 wyniesie około 7% dochodów operacyjnych, czyli powyżej średniej z lat 2010-2014 wynoszącej 6,1%. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolować wzrost wydatków operacyjnych, przy wsparciu ponad przeciętnej elastyczności finansowej po stronie wydatków operacyjnych oraz spodziewanego wzrostu gospodarki Polski.

W latach 2015-2017 wydatki majątkowe Warszawy mogą wynieść łącznie 6 mld zł (średnio 15% wydatków ogółem rocznie), w związku przygotowaniami Miasta do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Będzie to poziom zbliżony do tego z lat 2012-2014. Ponad 70% wydatków majątkowych będzie finansowana z nadwyżki bieżącej Miasta, wolnych środków oraz dochodów majątkowych, przy założeniu że Władze Warszawy w dalszym ciągu z powodzeniem będą pozyskiwać znaczne dotacje unijne na współfinansowanie programu inwestycyjnego.

Fitch postrzega wysoki poziom wolnych środków Miasta jako pozytywny czynnik ratingu. W 2014r. gotówka na rachunkach Miasta wynosiła średnio 1,6 mld zł i przewyższała roczną obsługę zadłużenia 1,4 raza. Fitch spodziewa się, że Miasto może wykorzystać część wolnych środków na sfinansowanie wydatków majątkowych w latach 2015-2017, to jednak pozostaną one nadal wysokie, na poziomie powyżej 700 mln zł.

Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że w latach 2015-2017 zadłużenie Warszawy pozostanie umiarkowane i wyniesie około 50% dochodów bieżących. Na koniec 2014r. zadłużenie bezpośrednie Miasta wyniosło 6 mld zł lub 50% dochodów bieżących (w 2013r.: 5,9 mld zł i 53%). Ze względu na wysoki poziom wolnych środków, zadłużenie bezpośrednie netto Miasta wynosiło jedynie 3,8 mld zł na koniec 2014r., 32% dochodów bieżących.

Dodatkową presję na budżet miasta wywierają odszkodowania wypłacane osobom fizycznym, których nieruchomości znacjonalizowano po II Wojnie Światowej. W latach 2008-2014 łączna kwota wypłat z tego tytułu wyniosła 1,1 mld zł (około 35% tej kwoty pochodziło z budżetu państwa). Fitch spodziewa się, że w latach 2015-2017 wydatki Miasta na odszkodowania będą na poziomie zbliżonym do tych z lat 2011-2012 i 2014r. (średnio 300 mln zł rocznie).

Niedawna zmiana ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji umożliwiła Warszawie refinansowanie w latach 2015-2016 wydatków poniesionych na roszczenia reprywatyzacyjne do 200 mln zł rocznie z Funduszu Reprywatyzacji. Chociaż zmiana ta nie rozwiązuje problemu Miasta, to jednak zdaniem Fitch, w średnim okresie powinna ograniczyć większość presji na budżet Warszawy.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.