PARTNER PORTALU
  • BGK

Prace społecznie użyteczne według RIO

  • GK    8 sierpnia 2013 - 18:58
Prace społecznie użyteczne według RIO

Opracowanie i wykonywanie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych należy do kompetencji wójta jako organu wykonawczego gminy.
O wyjaśnienie wątpliwości związanych z obowiązkiem sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wójt gminy Świeszyno Ryszard Osiowy.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie stwierdziło, że kompetencje do wykonywania obowiązku w zakresie określonym w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, przysługują wójtowi gminy.

Wyżej wymieniony przepis rozporządzenia mówi, że gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

- Organizowanie prac społecznie użytecznych, w tym wszelkie stosunki prawne, na podstawie których świadczona jest praca na rzecz gminy, należą do wójta. Wobec powyższego opracowanie i wykonywanie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywanych prac społecznie użytecznych należy do kompetencji wójta jako organu wykonawczego gminy - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.