PARTNER PORTALU
  • BGK

Pracownicy RODK-ów nie będą objęci Kartą nauczyciela?

  • PAP    24 czerwca 2015 - 11:41

Zmiany w usytuowaniu i nazewnictwie rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (tzw. RODK-ów) oraz przepisów regulujących pracę ośrodków, to cel poselskiego projektu ustawy, który zaakceptowały sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz polityki społecznej i rodziny.
Chodzi o projekt ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Pierwotnie komisja miała się zająć projektem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczył zmiany statusu i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (tzw. RODK-ów) oraz podporządkowania ich sądom okręgowym. Jednak - jak tłumaczyła przewodnicząca podkomisji pracującej nad projektem Magdalena Kochan (PO) - posłowie uznali, że powinna powstać nowa ustawa ustrojowa, regulująca prace tego typu placówek.

Jak poinformowała Kochan, zmienione zostały usytuowanie i nazwa ośrodków do tej pory zwanych RODK-ami na: opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów. Zespoły te mają być częścią sądów okręgowych, na wzór kuratorów, a nie - jak dotąd - organami pomocniczymi.

Wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń przekonywał, że zmiany są konieczne, ponieważ konstrukcja ustrojowa RODK-ów była wadliwa i rozporządzenie regulujące ich działalność mogło zostać zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny.

"Do tej pory, co jest przedmiotem zawisłej sprawy przed TK, RODK-i mogły funkcjonować tylko w zakresie postępowania w stosunku do nieletnich, natomiast tak się stało, że wydawały opinie w szerokim zakresie spraw. Dlatego to rozporządzenie zostało zaskarżone przez Prokuratora Generalnego" - mówił Kozdroń.

Dodał, że projekt uprzedza rozstrzygnięcie TK, ponieważ istnieje obawa, że wyda on orzeczenie o niekonstytucyjności i okaże się, że RODK-i nie mają podstaw funkcjonowania.

Kochan powiedziała, że krytyczne uwagi co do prowadzenia prac nad projektem miał ZNP, który wystosował w tej sprawie pisma protestacyjne do marszałka Sejmu oraz przewodniczących komisji. Jak mówiła, według ZNP w czasie prac podkomisji powstał zupełnie nowy projekt i powinien przejść całą drogę legislacyjną, od pierwszego czytania. Jednak - jak podkreśliła - legislatorzy i resort sprawiedliwości nie podzielili tego zdania.

Kochan przyznała, że w czasie prac podkomisji nie głosowano artykułu po artykule, poprawka po poprawce, ale przyjęto kompleks poprawek i poddano pod głosowanie całość, jako kierunek zmian.

Jak wyjaśniła przedstawicielka biura legislacyjnego, wynikało to z tego, że wszystkie te poprawki się ze sobą łączyły i zaznaczyła, że nie był to odosobniony przypadek, czasem w czasie prac legislacyjnych przyjmuje się taki sposób procedowania.

Pracownicy RODK-ów to nie nauczyciele

Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszyński nie zgodził się z tą argumentacją. Jak podkreślił, dla związku jest oczywiste, że podstawowym celem ustawy jest wyeliminowanie pracowników RODK-ów spod działania przepisów Karty nauczyciela. Zwrócił uwagę na niezrozumiały dla niego fakt, że będąc pracownikami sądów, członkowie zespołów podlegać mają kodeksowi pracy, a nie ustawie o pracownikach sądów i prokuratury, co tworzy nową kategorię pracowników.

Kozdroń wyjaśnił, że grupa ta celowo nie została objęta przepisami ustawy o pracownikach sądów, żeby zapewnić im niezależność. Podkreślił, że członkowie zespołów, choć instytucjonalnie będą związani z sądem, mają być organem opiniodawczym.×
KOMENTARZE (1)

  • Iga, 2016-01-18 11:33:31

    Zgodzę się z faktem, iż pracownicy RODk-ów nie powinni korzystać z przywilejów Karty Nauczyciela jednak czy uważają Państwo, że pełen wymiar czasu pracy wg Kodeksu Pracy tj. 8 - godzinny tryb pracy będzie adekwatny dla tej grupy zawodowej ? Zespoły te wydają opinie, które dotyczą przecież rodzin, c...zęsto podejmują bardzo ważne decyzję co do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej; nie zapominajmy, że opinie które są wydawane mają konsekwencje, które inne instytucje realizują więc czy takie obciążenie psychiczne dla osób pracujących w tych zespołach nie zasługuje na krótszy wymiar czasu pracy? Czy nie jest zasadne aby grupa ta miała skrócony wymiar czasu pracy do 6 godzin? Powinniśmy dbać o grupy specjalistów wydających tak ważne decyzję.  rozwiń