PARTNER PORTALU
  • BGK

Pracują nad ustawą o języku migowym

  • PAP    18 lipca 2011 - 11:11
Pracują nad ustawą o języku migowym

Projekt przewiduje zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnienie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej.
Osoba głucha w kontaktach z organami administracji publicznej, policją, strażą pożarną i strażami gminnymi będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby (nie chodzi o tłumacza).

„Obecnie istnieje taka możliwość; jest ona zapisana w kodeksie cywilnym. Trzeba jednak spełnić szereg warunków, tak, że w praktyce jest to prawie niemożliwe” – powiedziała Marta Lempart z Polskiego Związku Głuchoniewidomych.

Po wejściu ustawy w życie organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom głuchym tłumacza języka migowego. Osoby głuche powinny zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej trzy dni robocze przed tym zdarzeniem. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Projekt ustawy tworzy rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej. „Nie będzie jednak można w rejestrze sprawdzić kompetencji tłumacza i wybrać takiego, jaki nam odpowiada” – powiedziała Lempart. Wpis do rejestru i korzystanie z rejestru są bezpłatne. Wzór rejestru ma określić minister pracy i polityki społecznej.

„Najważniejsze, że dzięki tej ustawie język migowy będzie sposobem komunikowania. Będzie miał swój aspekt prawny. Z pewnością przyczyni się do udrożnienia komunikacji w urzędach i w służbach ratunkowych” – powiedział przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Marek Plura.

Zaznaczył, że „ustawa nie wyczerpuje całego obszaru komunikowania, ale daje dobry początek”. Jego zdaniem wskazane byłoby także uregulowanie posługiwania się językiem migowym w edukacji i w kulturze.

Określono także stawki tłumacza języka migowego i wysokość dofinansowania do szkoleń dla nich. Projekt przewiduje utworzenie 15-osobowej Polskiej Rady Języka Migowego.

W jej skład mają wejść, oprócz osób ze środowiska głuchych, także przedstawiciele ministra sprawiedliwości, oświaty i wychowania, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kadencja Rady ma trwać cztery lata.

Nowe regulacje – zgodnie z założeniami – wejdą w życie od przyszłego roku.

Według danych GUS osoby niepełnosprawne z powodu narządu słuchu stanowią 8,3 proc. niepełnosprawnych. 6,5 proc. osób w wieku 20-59 lat nie słyszy, a 4,4 proc. nie jest w stanie uczestniczyć w rozmowie nawet po zaopatrzeniu w aparat słuchowy.

Z danych Polskiego Związku Głuchych wynika, że w Polsce jest 25,7 tys. osób niesłyszących oraz 33 tys. dorosłych słabosłyszących.

W szkoleniach z języka migowego w 2009 roku uczestniczyło 2786 osób; natomiast z polskiego języka migowego: 145 osób. W Polsce jest 111 wykładowców języka migowego oraz 232 tłumaczy tego języka.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.