PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawie setka samorządów straci zdolność kredytową?

  • lk    27 stycznia 2011 - 16:20
Prawie setka samorządów straci zdolność kredytową?

92 samorządy mogą mieć problemy wskutek zmiany definicji długu w rozporządzeniu Ministra Finansów. Resort opublikował ich listę (mamy ją). Wymienione jednostki prawdopodobnie przekroczą próg 60% zadłużenia i nie będą mogły zaciągać nowych kredytów.
Wśród zagrożonych samorządów są m.in. takie miasta jak Toruń, Kutno, czy Włocławek. Pełną listę można pobrać w dziale multumedia.

----------------------

1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów  w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. W związku z tym dokonano analizy wpływu zmiany definicji pojęcia "kredyty i pożyczki" na zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z nową regulacją do kredytów i pożyczek zaliczać się będą również:

- umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,
- papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
- umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,
- umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
- umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robot budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zgodnie z obowiązującymi w 2010 r. przepisami do kredytów i pożyczek nie zaliczane były kredyty handlowe, czyli zobowiązania powstające w wyniku bezpośredniego udzielenia pożyczki przez dostawców lub producentów na transakcje dotyczące wyrobów i usług.

W 2010 r. samorządy  wykazywały kredyt handlowy w części D sprawozdania Rb-Z - "Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych". Kredyt ten nie był zaliczany do kwoty długu i nie wpływał na wysokość wskaźnika z art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Wyjątek stanowią kredyty handlowe przejęte od dostawcy (producenta) przez bank - wówczas zalicza się je do kredytów i pożyczek (par. 2 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań - załącznik nr 9 do rozp. MF z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

Analiza wykonana przez RIO w Bydgoszczy wskazała, iż znacząca większość wykazanych w tej części sprawozdania zobowiązań samorządów  województwa kujawsko-pomorskiego została przejęta przez banki, a więc powinna mieścić się w kwocie kredytów i pożyczek. W efekcie zmian w przepisach kwota ta będzie wpływać na wysokość długu tych samorządów.

Skłania to do przypuszczenia, że podobna sytuacja występuje również w innych województwach. Dlatego Krajowa Rada RIO przygotowała zestawienie jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, które są zagrożone na wskutek zmiany definicji długu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (2)

  • Buguś Lasoń, 2011-01-30 15:17:20

    To wydaje się dość proste. Im mniejsza frekwencja wyborcza tym większe problemy w Gminie. To może niezbyt optymistyczne ale z niektórymi faktami trudno dyskutować. Ponadt. Kłania się tzw. jawność życia publicznego. Bywa z tym w Gminach dość ponuro. Proszę aby niektórzy obywatele się obudzili....  rozwiń
  • Mieszczuch, 2011-01-27 23:14:17

    Ciekawe pytanie a zarazem przerażające! Lepiej niech się te złe prognozy nie sprawdzą bo już te miasta zostaną całkowicie pozbawione nie tylko możliwości rozwoju ale i normalnego funkcjonowania w dzisiejszych realiach!!!