Prawnik radzi sołtysom: nie bójcie się opracowania strategii

• Tylko fundusze sołeckie pozwalają mieszkańcom sołectwa decydować o części budżetu.
• Powinny uczyć racjonalnego podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie.
• Strategia rozwoju sołectwa powinna się zacząć od analizy jego mocnych i słabych stron
Prawnik radzi sołtysom: nie bójcie się opracowania strategii
Sołectwo Chrzanów (Dolnośląskie), które reklamuje się jako „wioska ostrego smaku. (Fot. : www.wioskizpomyslem.pl/)

Fundusz sołecki umożliwia podniesienie jakości życia na wsi. Daje szansę na ożywienie środowisk wiejskich i przywraca rolę zebraniu wiejskiemu. To jednak tylko narzędzie. O powodzeniu przedsięwzięcia zawsze decydują wiejscy liderzy – pisze Bartosz Mendyk, prawnik, doktorant prawa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, szkoleniowiec, ekspert ds. funduszy sołeckich, który w listopadzie ubiegłego roku na zlecenie ZODR prowadził I edycję Akademii Sołtysa.

Poniżej prezentujemy jego stanowisko:

Przez kilkadziesiąt lat sołectwo traktowano jako mało istotny element życia społeczno- gospodarczego gmin. System administracyjny sprawił, że sołtys został zredukowany do poborcy podatkowego.

Reforma powołująca fundusz sołecki odgrywa bardzo pozytywną rolę w ożywieniu środowisk wiejskich, daje możliwość podniesienia jakości życia na wsi, przywraca rolę zebraniu wiejskiemu. Jest to jednak tylko narzędzie, o powodzeniu przedsięwzięcia zawsze będą decydować liderzy polskich wsi.

Fundusz sołecki jest jedynym rozwiązaniem w Polsce, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectwa. Sprawia, że jest to sprawdzian wzajemnych relacji pomiędzy radą gminy, wójtem a mieszkańcami sołectwa i sołtysem.

Niestety, środki z funduszu sołeckiego nie są w stanie rozwiązać głównych problemów wsi. Fundusze sołeckie powinny uczyć racjonalnego podejmowania decyzji, planowania i brania odpowiedzialności za swoje postanowienia. Aby jednak te pozytywne skutki mogły być dostrzeżone, sołtys oraz sołectwo muszą dobrze zorganizować zebranie wiejskie.

Pod względem formalnym względnie łatwo zorganizować zebrania wiejskie. Przede wszystkim mieszkańcy powinni:

1. wiedzieć, w jaki sposób przeznaczyć środki na własne sołectwo,

2. wiedzieć, na co z punktu widzenia ustawy można je przeznaczyć (o tym w następnych częściach),

3. zidentyfikować najważniejsze potrzeby wsi.

W tym celu wykształciła się dobra praktyka, w której sołtysi zwołują zebranie wiejskie, na którym dyskutują, jakie potrzeby są najważniejsze w rozwoju krótko i długoterminowym. Dla powyższego niezwykle pomocne jest opracowanie strategii rozwoju sołectwa. Potrzeba opracowania danego dokumentu nie wynika z przepisów ustawy, ale z potrzeby racjonalnego wydawania przyznanych środków. Gdy mieszkańcy opracują sobie taką strategię będą mogli podejmować spójne i przemyślane decyzje, bowiem będą wiedzieli, jak powinno wyglądać ich sołectwo za pięć lub dziesięć lat.

Ponieważ nie ma określonych wymagań co do takiego dokumentu, analiza powinna rozpocząć się od przeglądu mocnych i słabych stron sołectwa.

Przede wszystkim w dokumencie warto określić, czy wieś zajmuje się głównie sadownictwem, ogrodnictwem czy hodowlą. Jeżeli tak jest, warto określić, jakie uprawy lub zwierzęta są hodowane. Z drugiej strony być może sołectwo posiada wyjątkowo duży potencjał agroturystyczny. Miejscowości nadmorskie lub górskie mają oczywiście ułatwione zadane, ale może się okazać, że takie atrakcje znajdują się i w okolicy, może to być niewykorzystana plaża przy rzece czy wyjątkowo czysta rzeka (źródło), na której można organizować spływy kajakowe.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

W mojej gminie to mieszkańcy decydują naco przeznaczony jest fundusz sołecki

Ewa Biernacka, 2016-03-12 08:06:04 odpowiedz

a jak w niektórych gminach sołtysi nie maja żadnego funduszu to co taki sołtys może ???? czekać tylko

sołtys, 2016-03-11 07:00:02 odpowiedz

zgadzam się z przedmówcą, u mnie w gminie pieniądze są rozdzielane już o wiele wcześniej przed zebraniem wiejskim, gmina wlicza sobie w rozliczenie pieniądze z funduszy sołeckich w budowę chodników i dróg...

District, 2016-02-19 11:12:46 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU