PARTNER PORTALU
 • BGK

Prawo łowieckie. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy

 • PAP/KDS    30 marca 2018 - 10:50
Prawo łowieckie. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy
Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. (fot.shutterstock.com)

Osoby poniżej 18. roku życia nie będą mogli brać udział w polowaniu, myśliwi będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, a minister środowiska będzie miał większy nadzór nad PZŁ - m.in. takie rozwiązania przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela Prawa łowieckiego.
 • Nowe Prawo łowieckie przede wszystkim wzmocni uprawnienia właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Da możliwość wyłączania swoich gruntów z polowań.
 • Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, który orzekł iż część przepisów Prawa łowieckiego jest niezgodna z konstytucją. Chodziło właśnie o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów przy tworzeniu obwodów łowieckich oraz możliwości wyłączania swoich nieruchomości z polowań. TK dał wówczas 18 miesięcy na zmianę przepisów.
 • Po burzliwych dyskusjach w Sejmie i Senacie w noweli znalazł się też przepis, który zakazywać będzie osobom niepełnoletnim udziału w polowaniach. Zgodnie z nowym prawem myśliwi posiadający broń będą musieli co 5 lat przechodzić badania lekarskie i psychologiczne.

Znowelizowana ustawa stanowi, że właściciel bądź użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na ich gruntach. Nowe przepisy zwiększają ponadto ze 100 do 150 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Polowania będą mogły być też prowadzone w odległości 500 m od miejsc zgromadzeń publicznych.   

Nowe przepisy zwiększą też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Będzie on m.in. zatwierdzał statut PZŁ, powoływał zarząd główny związku, powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego (powoływał z trzech przedstawionych przez myśliwych kandydatów; odwoływał po zasięgnięciu opinii myśliwych). Ustawa przewiduje ponadto, że osoby które współpracowały były funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa w PRL nie będą mogły zasiadać we władzach PZŁ.

Nowelizacja reguluje też kwestie związane z szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą nadal wypłacały odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w czasie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami - tak jak dotychczas - szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Szuwarek, 2018-04-03 20:24:59

  Do Myśliwy: To tylko hobby bez którego można żyć. Mówimy dziękuję i jedziemy na ryby. Mądrale z sejmu razem z ekofilami niech teraz sami siedzą sobie po nocach na polach i odmrażają nerki a rolnicy czy prędzej czy później rozliczą to towarzystwo jak szkody będą nie do opanowania.
 • Łowca, 2018-04-03 11:21:50

  Ciekawy artykuł na ten temat jest w Rzeczpospolitej pt. "Prawo łowieckie: rolnicy mogliby korzystać z polowań na swoich polach" w dziale prawo. Niestety nie można tu wkleić linka. Opisanych jest z grubsza kilka patologii które niesie ze sobą ta "nowelizacja."..
 • Myśliwy, 2018-04-03 11:10:34

  Zmiany bijące w zwykłych myśliwych. Nie merytoryczne ale ideologiczne poprawki organizacji eko-marksistowskich. Tłuste misie przygotowują pole do prywatyzacji łowiectwa a w dalszej kolejności lasów. Po drodze najbardziej poszkodowani okażą się rolnicy którym zwierzyna zje zasiewy a docelowo wszyscy... którzy będą płacić drożej za żywność. PIS ( ręka w rękę z PO N i PAD) mówi o patriotyzmie i wartościach a robi dokładnie odwrotnie. Szumnie zapowiadane rozszerzenie prawa do posiadania broni w Polsce skończyło się właśnie jego ograniczeniem i to dla legalnych posiadaczy. Niebawem "dobra zmiana" dosięgnie także strzelców sportowych, kolekcjonerów i słychać tez o CP...działania nie spotykane od czasów komuny. Myśliwi do tej pory społecznie wypracowywali środki na odszkodowania dla rolników. To gigantyczne kwoty w skali kraju ale po tak niegodnym potraktowaniu przez wszystkich już szeregi kół łowieckich się wykruszają i nie ma żadnego uzasadnienia do finansowania całej tej nadstawki darmozjadów. Przykro że w tak niegodny sposób zniszczono działającą gospodarkę łowiecką i zelżono na tysiącletnie tradycje polskiego łowiectwa. Działania "przedsiębiorstwa ASF" też będą kiedyś przedmiotem komisji śledczej...  rozwiń