PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo wodne: Starosta ma wyłączne prawo negowania uchwał. Czy to się zmieni?

  • MN    3 stycznia 2017 - 15:17
Prawo wodne: Starosta ma wyłączne prawo negowania uchwał. Czy to się zmieni?

Sprawą prawa wodnego zajmie się Trybunał Konstytucyjny. (fot. pixabay.com)

• Trybunał Konstytucyjny zbada, czy wyłączne prawo starosty do negowania uchwał spółek wodnych, jest zgodne z prawem.
• To efekt skargi konstytucyjnej, jaką wniósł do Trybunału pełnomocnik członków spółki wodnej.
• Domaga się on uchylenia art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Zaskarżony przez pełnomocnika akt normatywny to art. 179 ust. 2, 3 i 4 Prawa wodnego, które brzmią następująco:

2. Uchwały organów spółki wodnej sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne; o nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna; spółka wodna, której uchwała została uchylona, może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce wodnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Pełnomocnik twierdzi, że pod tym względem Prawo wodne narusza przepisy Konstytucji RP. Chodzi m.in. o art. 45. ust. 1, który mówi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, w nawiązaniu do art. 77 ust. 2, według którego „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”.

W obecnym stanie prawnym tylko starosta może orzec o nieważności podjętej przez spółkę wodną uchwały. Czy to się zmieni? Trybunał Konstytucyjny zbada przytoczone przepisy Prawa wodnego 17 stycznia 2017 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.