PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo wodne: Starosta ma wyłączne prawo negowania uchwał. Czy to się zmieni?

  • MN    3 stycznia 2017 - 15:17
Prawo wodne: Starosta ma wyłączne prawo negowania uchwał. Czy to się zmieni?
Sprawą prawa wodnego zajmie się Trybunał Konstytucyjny. (fot. pixabay.com)

• Trybunał Konstytucyjny zbada, czy wyłączne prawo starosty do negowania uchwał spółek wodnych, jest zgodne z prawem.
• To efekt skargi konstytucyjnej, jaką wniósł do Trybunału pełnomocnik członków spółki wodnej.
• Domaga się on uchylenia art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
Zaskarżony przez pełnomocnika akt normatywny to art. 179 ust. 2, 3 i 4 Prawa wodnego, które brzmią następująco:

2. Uchwały organów spółki wodnej sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne; o nieważności uchwał w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna; spółka wodna, której uchwała została uchylona, może zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego trybu spółce wodnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Pełnomocnik twierdzi, że pod tym względem Prawo wodne narusza przepisy Konstytucji RP. Chodzi m.in. o art. 45. ust. 1, który mówi, że „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”, w nawiązaniu do art. 77 ust. 2, według którego „ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”.

W obecnym stanie prawnym tylko starosta może orzec o nieważności podjętej przez spółkę wodną uchwały. Czy to się zmieni? Trybunał Konstytucyjny zbada przytoczone przepisy Prawa wodnego 17 stycznia 2017 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.