PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawo zamówień publicznych: Kryterium ceny wciąż ważne, ale liczy się też jakość

  • MN    24 maja 2017 - 19:59
Prawo zamówień publicznych: Kryterium ceny wciąż ważne, ale liczy się też jakość
UZP tłumaczy jak ostatnie nowelizacje Pzp wpłynęły na kryteria wyboru ofert. (fot. pexels.com)

Urząd Zamówień Publicznych porównał wpływ zmian dotyczących kryteriów oceny ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne, wprowadzonych w 2014 r. i 2016 r.
• Najczęściej stosowanym kryterium pozacenowym w zamówieniach publicznych jest termin realizacji, na drugim miejscu pozostaje niezmiennie kryterium dotyczące gwarancji.

• W wyniku nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wzrosło stosowanie kryterium dotyczącego wiedzy i doświadczenia.

• Kryterium płatności straciło na znaczeniu po nowelizacji Pzp. Teraz większą wagę przykłada się m.in. do funkcjonalności i parametrów technicznych.

UZP przypomina, że kryteria oceny ofert, podobnie jak opis przedmiotu zamówienia, stanowią najważniejszy instrument etapu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Najlepszy bilans wybranych przez zamawiającego kryteriów decyduje o efektywności realizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług.

Obserwowana w ostatnich latach tendencja do nadużywania przez zamawiających stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium lub kryterium o nadmiernym znaczeniu oraz wprowadzone w 2014 r. i 2016 r. zmiany przepisów w tym zakresie skłoniło Urząd Zamówień Publicznych do zdiagnozowania praktyki stosowania kryteriów oceny ofert. Pod lupę wzięto postępowania prowadzone według przepisów obowiązujących przed i po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Efektem analizy jest raport dotyczący kryteriów oceny ofert i wpływu zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. i  z dnia 22 czerwca 2016 r. na stosowanie pozacenowych kryteriów ofert w postępowaniach o zamówienie publiczne.   

Jakość i funkcjonalność zyskały na znaczeniu

Z danych zawartych w raporcie wynika, że zarówno przed, jak i po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. najczęściej stosowanym kryterium pozacenowym jest termin realizacji, na drugim miejscu pozostaje niezmiennie kryterium dotyczące gwarancji / rękojmi.

Trzecie najczęściej stosowane kryterium przed nowelizacją dotyczyło płatności. Jak wskazuje UZP, aktualnie na tym miejscu znajduje się kryterium związane z jakością / funkcjonalnością / parametrami technicznymi. Odsetek postępowań z udziałem tego kryterium wzrósł prawie dwukrotnie z 10 proc. do 19 proc.

W wyniku nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. znacząco wzrosło stosowanie kryterium dotyczącego wiedzy i doświadczenia. Kryterium to znajduje się na czwartym miejscu wśród najczęściej stosowanych kryteriów oceny ofert.  Wzrost ilości postępowań z użyciem tego kryterium jest związany ze zmianą w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp i dodaniem do katalogu przykładowych kryteriów organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. wpłynęła też w istotny sposób na wagi przyznawane pozacenowym kryteriom oceny ofert.  Ponad dwukrotnie wzrosła średnia waga kryterium „termin realizacji / czas dostawy”, podobnie kryterium dotyczącego gwarancji / rękojmi. UZP jako pozytywny skutek nowelizacji wskazuje wzrost znaczenia kryterium związanego z jakością / funkcjonalnością / parametrami technicznymi z 20 proc. do 29 proc. (dotyczy średniej wagi kryterium).

Kryterium ceny wciąż bardzo ważne

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wszczętych po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. wzrosło zastosowanie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert z 14 proc. do 22 proc. (w postępowaniach poniżej progów unijnych), z 10 proc. od 25 proc. (w postępowaniach powyżej progów unijnych).

Zdaniem UZP powyższa sytuacja spowodowana jest prawdopodobnie zmianą w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, tj. rezygnacją w tej regulacji z odniesienia się do „przedmiotu zamówienia powszechnie dostępnego o ustalonych standardach jakościowych” na rzecz wskazania, że cena może być zastosowana jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli zamawiający określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

UZP wskazuje, że wzrost w zakresie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert nie jest zjawiskiem niepokojącym, zwłaszcza w zamówieniach na dostawy, o ile zamawiający dokona prawidłowego opisu, tj. określającego standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, uwzględniającego jednocześnie koszty cyklu życia tego przedmiotu.  

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.