Prawo zamówiń publicznych, nowelizacja przyjęta przez rząd

Promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach zakłada projekt ustawy Prawo zamówień publicznych przyjęty przez Radę Ministrów.
Prawo zamówiń publicznych, nowelizacja przyjęta przez rząd
Do kwietnia 2016 r. Polska musiała wprowadzić nową ustawę dotyczącą zamówień publicznych. Fot. Pixabay.com

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma zapewnić większą przejrzystość regulacji, ułatwić i uprościć procedury oraz zagwarantować spójność wewnętrzną przygotowanych rozwiązań poprzez wprowadzenie jednakowej terminologii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach.

Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Najważniejsze regulacje obejmują m.in. uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, poprzez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień, wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania.

E-zamówienia publiczne

Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą a zamawiającym i stworzeniu elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne.

Zwiększy to dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych.

Celem nowelizacji jest też nacisk na wybór w przetargu oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (niekoniecznie oferty najtańszej), czyli oferty opartej nie tylko na efektywności kosztowej, ale uwzględniającej również inne aspekty, czyli kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne.

Relacja jakość - cena

Ma to być możliwe dzięki: uwzględnieniu w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu, dopuszczalności stosowania kryteriów dotyczących organizacji, kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia, jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego, wykorzystaniu w ramach kryterium kosztu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia i wprowadzeniu zasady, że zastosowanie wyłącznie kryterium ceny jest dopuszczalne, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.

Wśród założeń projektu jest też zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez m.in. zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP) i ograniczenia żądania spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU