PARTNER PORTALU
 • BGK

Prezes GUS nie może poprawiać informacji o liczbie mieszkańców gminy

 • pt    28 kwietnia 2016 - 12:52
Prezes GUS nie może poprawiać informacji o liczbie mieszkańców gminy
NSA wyjaśnił, że nie ma podstaw prawnych, które nakładały by na prezesa GUS jakiekolwiek obowiązki do wydania aktu administracyjnego (fot.fotolia)

• Sądy administracyjne odrzuciły skargę jednej z gmin na bezczynność prezesa GUS w sprawie nieusunięcia ze zbioru danych błędnej informacji o liczbie jej mieszkańców.
• Jak wyjaśnił NSA nie ma podstaw prawnych, które nakładały by na prezesa GUS jakiekolwiek obowiązki do wydania aktu administracyjnego.
Gmina O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie nieusunięcia ze zbioru danych organu błędnej informacji o liczbie mieszkańców.

Gmina wnioskowała o zobowiązanie GUS-u do usunięcia ze zbioru danych błędnej informacji i określenie liczby mieszkańców w sposób prawidłowy i rzeczywisty.

Strona skarżąca podniosła, że bezczynność GUS skutkuje dla niej  zaniżeniem o 1 mln 741 tys. zł (w każdym roku) kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

W odpowiedzi na skargę prezes Głównego Urzędu Statystycznego wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Prezes tłumaczył, że bilans ludności jest sporządzany jednolicie dla wszystkich jednostek podziału terytorialnego kraju.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował o odrzuceniu skargi, a gmina O. wniosła o kasację wyroku do NSA.
Najwyższy Sąd Administracyjny kasację wniosek odrzucił i podtrzymał w całości stanowisko WSA.

Sąd podkreślił, że prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany do działania w ramach kompetencji przyznanych mu przez przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2012, poz. 591). Przepis art. 25 ust. 1 tej ustawy określa zadania prezesa. Z jego treści nie wynika zaś, aby posiadał on kompetencje do wydania aktu administracyjnego, czy też podjęcia czynności w sprawie załatwienia indywidualnego żądania zawartego w piśmie strony skarżącej o usunięcie ze zbioru danych niezgodnej z rzeczywistością informacji o liczbie mieszkańców .

Jak dodał sąd tego rodzaju uprawnienia dla prezesa GUS nie wynikają też z żadnego innego przepisu ustawy o statystce publicznej.

Dodatkowo Sąd zauważył, że GUS w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wyjaśnił zasady ustalania liczby ludności danej gminy w każdym roku kalendarzowym, wskazując, że bilans ludności sporządzany jest jednolicie dla wszystkich jednostek podziału terytorialnego kraju.

NSA wyjaśniła również, że nie jest rolą sądu wskazywanie skutecznej drogi do uzyskania przez skarżącą gminę subwencji w prawidłowej wysokości

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (4)

 • glewesw, 2016-04-28 16:39:34

  A co w tym żydowskim Niekłaju jest prawidłowe i sprawiedliwe?
 • logika ma przyszlosc, 2016-04-28 13:36:11

  Ten podział na miejscowości do 5 tys. i powyżej liczby mieszkańców uznajacy wiejskość wagi dall obliczania subwencji jest sztuczny i krzwdzącynp. bardzo bogate gminy podmiejskie ( infrastruktura miejska,) otrzymują dodatowe pieniądze z subwencji za tzw. wiejskość jak biedne gminy podlaskiego czy war...minsko-mazurskiego oddalone od jakichkolwiek ośrodków miejskich. Czas skończyć z fikcja i przyporzadkować wszystkie gminy okalajace duże miasta jako obszary podmiejskie bez prawa do dodatkowej subwencji oświatowej.  rozwiń
 • radny gminy, 2016-04-28 13:29:38

  Do audyt: Jednak ma znaczenie liczba mieszkańców w przypadku miejscowości powyżej lub poniżej 5 tys. mieszkańców. Dla miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 5 tys. mieszkańców w których są zlokalizowane szkoły przynależy się w algorytmie obliczenia części oświatowej subwencji dla danej szkoły do...datkowa waga z tytułu wiejskości. Natomiast prawda jest, że część oświatowa subwencji ogólnej jest uzależniona od liczby uczniów a nie mieszkańców oraz dodatkowych wag (niepełnosprawności, wiejskości, itp)  rozwiń