PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydencki projekt ustawy samorządowej reaktywowany po roku

  • bad    24 lipca 2014 - 21:05
Prezydencki projekt ustawy samorządowej reaktywowany po roku

Posłowie wznowili prace nad projektem ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
W tym celu Komisja samorządu terytorialnego powołała podkomisję nadzwyczajną, na czele której stanęła Halina Rozpondek z PO.

Jak zaznaczył prezydencki minister Olgierd Dziekoński intencją prawodawcy było uruchomienie nowych mechanizmów w samorządach, zdynamizowanie rozwoju społecznego i ekonomicznego JST.

- Proces konsultacji społecznych nad nowymi regulacjami był bardzo pogłębiony. Powstawanie projektu trwało dwa lata - wyjaśnił Olgierd Dziekoński.

Projekt jest bardzo obszerny i reguluje wiele aspektów działalności samorządów. Główne założenia projektu dotyczą wzmacniania pozycji mieszkańców, stwarzania im nowych możliwości zrzeszania się, zmian dotyczących procesów konsultacyjnych i referendów.

Projekt ustawy przewiduje dwie nowe formy prawne samoorganizacji obywateli, mogące działać na rzecz lokalnej wspólnoty: stowarzyszenia aktywności lokalnej oraz komitety aktywności lokalnej.

Zmiany dotyczące konsultacji przewidują wzmocnienie pozycji mieszkańców w toku konsultacji przez doprecyzowanie zasad udziału i jaśniejsze określenie zasad konsultacji. Ustawa ma nadać włodarzom gminy i mieszkańcom możliwość zainicjowania konsultacji.

Mieszkańcy będą też mieli ustawową możliwość złożenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na poziomie samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Zmiany obejmują także referendum - najistotniejsze z nich dotyczą ważności (progów wyborczych) i skutków referendum odwoławczego. Dla referendów innych niż odwoławcze proponuje się całkowite zniesienie progów frekwencyjnych (obecnie na poziomie 30 proc.).

Czytaj też: Samorządowcy różnie oceniają prezydencki projekt w sprawie samorządów

Kolejne posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw we wrześniu br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Pracownik, 2014-07-28 15:22:38

    Autorowi artykułu pomylił się projekt ustawy samorządowej MAiC, który zakłada powstanie Centrów Usług Wspólnych i zachęty do łączenia gmin, z projektem prezydenckim. Wrzucił je do jednego worka pod nazwą "projekt prezydencki".