PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent Bydgoszczy zaskarży decyzję sejmiku ws. obszarów chronionych

  • pt    4 września 2015 - 12:29
Prezydent Bydgoszczy zaskarży decyzję sejmiku ws. obszarów chronionych

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwalił, że 100 metrów od zbiorników, cieków wodnych i brzegów rzek nie można lokować żadnych obiektów budowlanych.

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwalił, że 100 metrów od zbiorników, cieków wodnych i brzegów rzek nie można lokować żadnych obiektów budowlanych. Prezydent Rafał Bruski zdecydował, że skieruje do wojewody wniosek o zbadanie czy uchwała jest zgodna z prawem.
Stanowisko miasta na konferencji prasowej w ratuszu przedstawili prezydent Rafał Bruski i Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

- Na poprzedniej sesji sejmiku województwa przyjmowane były uchwały dotyczące Ochrony Obszarów Krajobrazowych – trzy z nich dotyczyły naszego miasta. Dla terenów publicznych i licznych terenów prywatnych zapisy, które zostały zawarte w tych uchwałach są bardzo niekorzystne, ponieważ ograniczają możliwość inwestowania – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zakaz budowy 100 metrów od brzegu

Podstawowym ograniczeniem przyjętej przez sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwały jest to, że 100 metrów od zbiorników, cieków wodnych i brzegów rzek nie można lokować żadnych obiektów budowlanych.

- Sto metrów dla miasta, które chce się rozwijać i utrwalać wizerunek jako ośrodka konsekwentnie zwracającego się ku wodzie stanowi bardzo duże utrudnienie – mówił prezydent.

- W całym województwie kujawsko-pomorskim jest 31 obszarów chronionego krajobrazu, trzy obszary dotyczą miasta Bydgoszczy: jest to obszar chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego, północnego pasa rekreacyjnego miasta Bydgoszczy i wydm kotliny Toruńsko-Bydgoskiej. Obecnie obowiązująca uchwała sejmiku dotyczyła wszystkich obszarów chronionego krajobrazu, ale był w niej istotny zapis: poza całym szeregiem zakazów były istotne odstępstwa: m.in. z zakaz zabudowy nie dotyczył obszarów przylegających do zbiorników sztucznych oraz terenów na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tłumaczyła Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Wzajemnie sprzeczne prawo

Zdaniem dyrektor MPU obecna regulacja niesie to za sobą tworzenie wzajemnie sprzecznego prawa miejscowego : zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów od linii brzegów rzek i innych zbiorników wodnych (prawo miejscowe stanowione przez Sejmik) , stoi w sprzeczności z uchwalonymi przez Radę Miasta Bydgoszczy planami miejscowymi.

- Przypominam, że prawo budowlane jednoznacznie określa co rozumie się pod pojęciem obiektu budowlanego. Obiekt budowlany to nie tylko budynek, ale również obiekt małej architektury. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 metrów uniemożliwi więc także budowę także obiektów małej architektury, czyli ławek, ogrodzenia, ciągów pieszych, placów zabaw, promenad, bulwarów, oświetlenia – dodaje Anna Rembowicz-Dziekciowska.

Prezydent Rafał Bruski zdecydował, że skieruje do wojewody kujawsko-pomorskiego wniosek o zbadanie zgodności z prawem podjętej przez sejmik uchwały.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.