PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent Grudziądza bierze pod lupę podatek od nieruchomości

  • ZWI    19 lutego 2013 - 12:11
Prezydent Grudziądza bierze pod lupę podatek od nieruchomości

Wykryte nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli w 2012 r. w Grudziądzu spowodowały, że kontrola podatkowa w 2013 r. będzie tam bardzo szczegółowa.
Prezydent Grudziądza, jako organ podatkowy informuje, że w 2013 r. działania kontrolne skierowane będą głównie na obszary związane z podatkiem od nieruchomości.

 Jak informuje magistrat, wykryte nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli w 2012 r. spowodowały, że kontrola podatkowa w 2013 r. obejmie rzetelność danych wykazanych w deklaracjach i informacjach podatkowych, tj.:

1) powierzchni gruntów,

2) istnienia na nieruchomości budynków oraz wykazanej powierzchni użytkowej zgodnej ze stanem faktycznym,

3) istnienia budowli i zadeklarowanej do opodatkowania wartości.

Ponadto kontrola podatkowa obejmie również:

1) zastosowanie odpowiednich stawek podatkowych,

2) określenie momentu powstania obowiązku podatkowego,

3) zasadność korzystania ze zwolnień podatkowych;

4) nieruchomości wskazane jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Procedura kontroli podatkowej odbywać się będzie w oparciu o przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). W przypadku, gdy kontrolowanym będzie przedsiębiorca, uwzględnione zostaną również regulacje zawarte w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Wszczęcie kontroli podatkowej zostanie poprzedzone pisemnym zawiadomieniem podatnika o zamiarze jej przeprowadzenia. Czynności kontrolne będą przeprowadzane przez pracowników wydziału finansowego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu na podstawie imiennych upoważnień wystawionych przez prezydenta Grudziądza lub skarbnika miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.