PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent Krakowa proponuje nowe zasady przyznawania becikowego

  • GK/krakow.pl    6 lipca 2011 - 10:39
Prezydent Krakowa proponuje nowe zasady przyznawania becikowego

Prezydent Krakowa przekazał pod obrady rady miasta projekt uchwały w sprawie zmiany zasad przyznawania tzw. becikowego.
Gdyby radni je przyjęli, ograniczyliby liczbę uprawnionych do świadczenia, przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla rodzin o niskich dochodach.

Obecnie zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych każdy rodzic niezależnie od wysokości dochodów otrzymuje jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 tys. zł.

Ponadto rodzina, w której rodzi się dziecko przy spełnionym kryterium dochodowym (tj.504 zł na osobę w rodzinie) otrzymuje jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka również w kwocie 1 tys. zł.

Oprócz tego dodatkowym świadczeniem przyznawanym w Krakowie jest jednorazowa zapomoga finansowa w kwocie 1 tys. zł, przeznaczona dla mieszkańców zamieszkujących na terenie Krakowa niezależnie od dochodów rodziny, gdy przynajmniej jedno z rodziców mieszka w mieście na rok przed dniem urodzenia dziecka.

Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na blisko 2,5 tys. gmin w Polsce jedynie 44 gminy wypłacają zapomogi ze środków własnych. Wśród dwunastu miast Unii Metropolii Polskich, oprócz Krakowa, jedynie trzy miasta wypłacają swoim mieszkańcom ze środków własnych zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, warunkując to jednak spełnianiem kryteriów dochodowych.

Kraków jest jednym z nielicznych dużych miast, które wypłaca ze środków własnych gminy jednorazową zapomogę finansową z tytułu urodzenia się dziecka.

Jak wynika z przeprowadzonej przez magistrat analizy, „swojego” becikowego nie wypłacają już m.in. Warszawa, Wrocław i Gdańsk.

Od 2006 r. do maja 2011 r. na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków przeznaczono 42 161 000 zł.

Proponowana zmiana pozwoli na zmniejszenie środków finansowych z budżetu gminy na wypłatę zapomogi przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 008 zł.

Taki sam próg został wprowadzony w Bydgoszczy. Zakładając, że w Krakowie podobny odsetek rodziców będzie uprawniony do tego świadczenia można szacować, że prawo do świadczenia uzyska ok. 68 proc. rodziców, którym w danym roku urodziło się dziecko.

Dla liczby urodzeń w roku 2010 ok. 8 tys. oznacza to wydatek ok. 5 mln zł w skali roku.

Zgodnie z proponowaną zmianą prawo do wsparcia będzie przysługiwało jedynie rodzinom faktycznie zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Kraków i dotyczy zarówno to matki, jak i ojca dziecka.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.