PARTNER PORTALU
  • BGK

Prezydent Radomia wystąpił o uchylenie uchwały budżetowej

  • PAP/JS    23 lutego 2018 - 21:25
Prezydent Radomia wystąpił o uchylenie uchwały budżetowej
Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się kilka dni temu, prezydent Radomia próbował przeforsować zmiany w budżecie miasta. Radni odrzucili jednak wszystkie projekty uchwał (fot. mat. pras)

Prezydent Radomia skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o uchylenie uchwały budżetowej na 2018 r. w części dotyczącej planu zaniżonych wydatków. To odpowiedź na poprawki złożone i przegłosowane przez opozycję, mającą większość w Radzie Miejskiej.
Chodzi m.in. o zmniejszenie pieniędzy na nabywanie przez gminę gruntów pod budowę ulic, utrzymanie w czystości działek gminnych i chodników, konserwację urządzeń na placach zabaw i ławek w parkach, zimowe utrzymanie dróg i zieleni w pasach drogowych oraz modernizację oświetlenia ulic.

Zdaniem prezydenta Radomia niektóre zapisy uchwały budżetowej nie tylko szkodzą mieszkańcom, ale też naruszają przepisy kilku ustaw i narażają miasto na dodatkowe koszty. "Nie mogę dopuścić do sytuacji, że swoimi nieprzemyślanymi decyzjami grupa radnych skazuje mieszkańców na przykład na jazdę zimą po nieodśnieżonych drogach czy najmłodszych na korzystanie z zepsutych urządzeń na placach zabaw" - stwierdził Radosław Witkowski, uzasadniając swój wniosek do RIO.

Łączna kwota, którą prezydent miasta chce przywrócić do budżetu, przekracza 7,3 mln zł.

W ocenie prezydenta ograniczenie wydatków na te cele narusza kilka ustaw. Chodzi m.in. o ustawę o samorządzie gminnym w zakresie obowiązku utrzymania porządku i czystości, zaopatrzenia w energię elektryczną, co reguluje także prawo energetyczne, oraz w zakresie bezpieczeństwa.

Według Witkowskiego zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wydatki spowoduje także naruszenie zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, która nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania nawierzchni i przydrożnej zieleni.

"Brak pieniędzy na zapewnienie należytego bezpieczeństwa na drogach może dodatkowo narazić gminę na dodatkowe koszty związane z koniecznością wypłaty odszkodowań" - zauważył prezydent miasta. Z kolei - jego zdaniem - niezaplanowanie wydatków na wykupy nieruchomości pociągnie za sobą dodatkowe koszty sądowe i egzekucyjne m.in. w przypadku niezaspokojenia roszczeń, które zostały już zasądzone.

Problemy prezydenta Radomia zaczęły się pod koniec ub. roku, kiedy troje radnych Platformy Obywatelskiej, z której wywodzi się także Witkowski, odeszło z klubu PO i zasiliło szeregi opozycji. Radni PiS, SLD i Bezpartyjni Radom (w większości b. radni PO) w połowie stycznia odrzucili większością głosów zaproponowany przez Witkowskiego projekt budżetu na ten rok. Po raz drugi do głosowania nad budżetem przystąpiono pod koniec stycznia. Dzięki posiadanej większości głosów radni opozycji wprowadzili szereg zmian i w takim kształcie podjęli uchwałę budżetową.

Na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się kilka dni temu, prezydent Radomia próbował przeforsować zmiany w budżecie miasta. Radni odrzucili jednak wszystkie projekty uchwał. Nie zgodzili się m.in. na dodatkowe pieniądze na odśnieżanie, oświetlenie ulic czy wykup gruntów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • alex, 2018-02-26 09:12:50

    A na jaki cel radni opozycji chcą przeznaczyć te 7,3 mln zł ?