Problematyczny meldunek

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła propozycje zmian w Kodeksie wyborczym. Komisja podkreśla m.in., że konieczne są nowe przepisy dotyczące rejestru wyborców, w związku ze zniesieniem obowiązku meldunkowego od 2014 r.
Problematyczny meldunek

Politycy PiS uważają, że obowiązek meldunkowy powinien być utrzymany. Z kolei według przedstawiciela PO, odpowiednie resorty powinny teraz przedstawić propozycje, w jaki sposób - po zniesieniu obowiązku meldunkowego - zasilane będą rejestry publiczne.

Czytaj też: Meldunek utrudnia starania o paszport

PKW przekazała prezydentowi, premierowi, posłom, senatorom informację o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego w związku z przeprowadzonymi w październiku 2011 roku wyborami parlamentarnymi. PKW zaproponowała w dokumencie zmiany i uzupełnienia w przepisach Kodeksu.

Komisja zwraca uwagę, że rozdział poświęcony rejestrowi wyborców wymaga zmiany w związku ze zniesieniem od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązku meldunkowego i likwidacją rejestrów mieszkańców.

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie danej gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Na podstawie rejestru wyborców przy każdych wyborach sporządza się spisy wyborców uprawnionych do głosowania.

PKW proponuje pozostawienie prowadzenia rejestru wyborców przez gminy. Ale - zaznacza Komisja - w sytuacji, gdy nie będzie urzędowego wykazu mieszkańców gminy - po zaniesieniu obowiązku meldunkowego - "konieczne będzie wprowadzenie zasady, że wpisanie do rejestru wyborców następuje na wniosek wyborcy".

Wniosek taki - według propozycji PKW - byłby składany do urzędu gminy na piśmie lub w formie elektronicznej.

Aby możliwa była wymiana informacji pomiędzy gminami o wpisaniu wyborcy do rejestru oraz o pozbawieniu prawa wybierania konieczne jest - zaznacza Komisja - "utworzenie centralnego rejestru wyborców prowadzonego przez Państwową Komisję Wyborczą", który "stanowiłby zbiór danych z gminnych rejestrów wyborców".

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

parę bzdur i furtek już widać, mimo że nie ma obowiązku meldunkowego ( co prawda uważam to za kompletny bezsens - wiadomo z jakiego powodu do tego doprowadzono, władzy na tym bardzo zależało bo przy każdych wyborach na listach wyborczych - kandydatów są tzw."spadochroniarze" są to osoby, ...które dzięki temu mają możliwość kandydować w różnych województwach i różnych okręgach - i to jest wielka nieprawidłowość ) dlaczego mówimy tu tylko o meldunkach wyborców? a co z meldunkiem kandydatów - i to jest właśnie najważniejsza sprawa, którą należy uregulować tak aby kandydat do samorządu,musiał być zameldowany na stałe i zamieszkiwać na terenie z którego startuje w wyborach, inaczej niestety być nie może bo taki bałagan jak jest teraz powoduje tylko sytuację, że ktoś z Krakowa rządzi np. we Wrocławiu a z Łodzi w Warszawie - każdy teren ma swoich fachowców i "spadochroniarzy" nie potrzebujemy, właśnie w ten sposób tworzy się kolesiostwo, które jak tylko dostanie się do samorządu ściąga ze swojego terenu następnych do obcego miasta i zaczynają się rządzić i to źle - na obcym terenie, jednocześnie zabierając miejsca pracy miejscowym tak że potrzeby wyborów kandydat musi wykazać się stałym meldunkiem i zamieszkiwanie na swoim terenie to samo dotyczy wyborców danego terenu - przyszłe wybory muszą być bezapelacyjnie przeprowadzone w sposób praworządny i demokratyczny oraz muszą podlegać kontroli obywatelskiej - powinna być powołana specjalna pozapartyjna komisja obywatelska przy KKW na czas wyborów wtedy dopiero można mówić o przeprowadzonych demokratycznie wyborach - czy my mamy wierzyć na słowo KKW, która podaje ostateczne wyniki, zbierane są drogą elektroniczną - e-raporty, w każdej chwili taki raport można zmienić i dlatego żeby nie było niedomówień komisja obywatelska jest niezbędna - te wybory dla Polski w obecnej sytuacji, będą grą o wszystko, tego nie można zmarnować.Po ostatnich wyborach przewodniczący KKW otrzymał od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wysokie odznaczenie państwowe za zasługi - opłaca się być przewodniczącym i to niezmiennie od lat rozwiń

Tadeusz, 2012-08-01 22:47:45 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU