PARTNER PORTALU
  • BGK

Progi stosowania Prawa zamówień publicznych. O tym warto pamiętać

  • Marek Okniński    9 września 2016 - 13:01
Progi stosowania Prawa zamówień publicznych. O tym warto pamiętać
Kolejne progi stosowania przepisów ustawy PZP uzależnione są od rodzaju zamawiającego oraz od przedmiotu udzielanego zamówienia (fot.pixabay)

• Ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia.
• Stopień zwiększania się rygorów formalno – prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu progów określonych przepisami Pzp.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30 tys. euro. Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia, których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami.

Kolejne progi stosowania przepisów ustawy PZP uzależnione są od rodzaju zamawiającego oraz od przedmiotu udzielanego zamówienia.

W przypadku zamówień, których wartość jest wyższa niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych.

Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień:

a) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, tzw. procedura unijna obowiązuje od progu:

- 135 000 euro dla zamówień na dostawy lub usługi,
- 5 225 000 euro dla zamówień na roboty budowlane,

b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio:

- 209 000 euro dla zamówień na dostawy lub usługi,
- 5 225 000 euro dla zamówień na roboty budowlane,

c) udzielanych przez tzw. zamawiających sektorowych (np. spółki skarbu państwa świadczące usługi w zakresie określonym w art. 132 ust.1 ustawy PZP) progi unijne ustalone są od:

- 418 000 euro dla zamówień na dostawy lub usługi,
- 5 225 000 euro dla zamówień na roboty budowlane.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w € przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254), który określa, że 1 euro wynosi 4,1749 zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.