PARTNER PORTALU
  • BGK

Prognozy tylko w wersji elektronicznej

  • GK    18 października 2012 - 09:21
Prognozy tylko w wersji elektronicznej

Samorządy od nowego roku będą przekazywać do regionalnej izby obrachunkowej dokumenty związane z wieloletnią prognozą finansową wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.
Takie ustalenie przewiduje przyjęty przez rząd projekt tzw. ustawy okołobudżetowej. Ma to szybciej zapewnić Ministerstwu Finansów większy zakres informacji o prognozowanej sytuacji finansowej samorządów.

Samorządy będą w formie elektronicznej przekazywać projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o której mowa w art. 230 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, oraz uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Czytaj też: Projekt ustawy okołobudżetowej przyjęty

Będą to robić z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez ministra finansów w BIP, co oznacza, że zostaną zwolnione z obowiązku przesyłania formy papierowej tych dokumentów.

Dokumenty te będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Prognozy wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych lub opinii regionalne izby obrachunkowe przekażą w formie elektronicznej Ministerstwu Finansów.

Resort określi także wzór wieloletniej prognozy finansowej, terminy ich przekazywania oraz wyda rozporządzenie uwzględniające minimalny zakres informacji umożliwiający opracowywanie prognoz.

<!-- pagebreak //-->

Rząd proponuje też zmianę art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych, która zwiększa liczbę danych o prognozie finansowych, które samorządy będą przekazywać oraz horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.