PARTNER PORTALU
  • BGK

Programy naprawcze w gminach. Jak uzyskać pożyczkę z budżetu państwa?

  • MIW    17 lipca 2017 - 11:52
Programy naprawcze w gminach. Jak uzyskać pożyczkę z budżetu państwa?
Ministerstwo może poratować JST pożyczką, ale zaciągnięty dług trzeba będzie spłacić. (fot. pixabay.com)

Ministerstwo Finansów opublikowało na swej stronie internetowej informator o pożyczkach z budżetu państwa, udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych.
• Resort finansów przypomina, że w związku z realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego postępowaniami naprawczymi, mogą im być udzielane pożyczki z budżetu państwa. Możliwość taką dopuszcza ustawa o finansach publicznych.

• Samorządy opracowują i uchwalają program postępowania naprawczego tylko na podstawie wezwania przez regionalną izbę obrachunkową.

• Udzielone samorządom pożyczki i odsetki nie podlegają umorzeniu. Jeśli nie zostaną spłacone w terminie, minister rozwoju i finansów może potrącić niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami z należnej subwencji ogólnej ustalonej dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

Jak podkreśla MF, zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa, jeżeli:

1) realizuje ona postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji

oraz

2) z analizy programu postępowania naprawczego wynika, że jest wysoce prawdopodobne, że:

a) nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki,

b) nastąpi poprawa skuteczności wykonywania jej ustawowych zadań,

c) na koniec roku, w którym spłacona ma zostać pożyczka, zachowane zostaną zasady określone w art. 242-244 (tj. równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jst oraz dopuszczalny wskaźnik zadłużenia),

d) jednostka spłaci pożyczkę wraz z odsetkami.

Czytaj : Długi samorządów w parabankach. Jeden wójt odsunięty od władzy, inny mówi: Jeszcze o nas usłyszycie

Przepis stosuje się też do pożyczki udzielanej JST realizującej program postępowania ostrożnościowego lub przystępującej do jego realizacji. Jednostki mogą realizować takie postępowanie, jeżeli zagrożenie wykonywania zadań publicznych powstało z przyczyn niezależnych od tej jednostki.

Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych JST opracowuje i uchwala program postępowania naprawczego tylko na podstawie wezwania przez regionalną izbę obrachunkową. Te zaś jest kierowane przez RIO w razie stwierdzenia, że w danej jednostce równocześnie brak jest możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej lub budżetu JST, a także występuje zagrożenie realizacji przez tę jednostkę zadań publicznych.

Czytaj : Najbardziej zadłużone gminy: Ostrowice, Rewal i Bielice zagrożone. Mają szansę wyjść z kryzysu?

- Oznacza to, że tylko program naprawczy przyjęty w sposób określony w art. 240a ustawy o finansach publicznych może stanowić podstawę do ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa udzielaną w ramach postępowania naprawczego – przypomina resort. Wskazuje też, że w razie udzielenia pożyczki z budżetu państwa, okres w którym jednostka może nie zachowywać relacji wymaganych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, może zostać wydłużony do końca okresu spłaty pożyczki.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.